👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltider på Stjärnan

Skapad 2022-03-09 09:50 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Vi på stjärnan vill göra måltiderna till ett lustfyllt lärande med många olika pedagogiska tillfällen.

Innehåll

På avdelningen Stjärnan vill vi se varje individ som den kompetente och att måltiden är ett lustfyllt lärande. Vi uppmuntrar till att smaka och barnen ska själva få styra vad som läggs upp på tallriken med en vägledande hand.

 • Vi uppmuntrar till bestickens alla funktioner.
 • Vi uppmuntrar barnen att hälla upp sin dryck och skicka kannan vidare.
 • Det erbjuds ett brett sortiment av grönsaker.
 • Vi ser till varje individ och ser att det finns olika behov vilket vi försöker tillmötesgå.
 • Vi vill visa barnen att vi tar hänsyn till varandra och matsvinn så att vi tar en lagom mängd och erbjuder fler portioner.
 • Vi vill stimulera till en god matro och barnen ska få vara med att synliggöra vad detta är.
 • Vi synliggör hela kostcirkeln.
 • Vi skapar tillfällen till ett gott samtalsklimat vid måltiden.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18