👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekisk mytologi - skriftligt och muntligt

Skapad 2022-03-09 10:08 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska
Du kommer att skriva en jobbansökan som en grekisk gud, gudinna eller annan mytisk figur. Du kommer även att få göra en muntlig presentation utifrån din ansökan.

Innehåll

Skriftligt

Eftersom vi arbetar med antiken i historia och på svenskan så ska vi titta lite närmare på de grekiska gudarna. Många av dem är välkända än idag, tusentals år efter att de faktiskt blev dyrkade i det antika Grekland. Vi märker av dem i filmer, tv-serier och konst.

De grekiska gudarna dyrkas inte längre, och nu har en jobbannons dykt upp, som gud i en nystartad mindre religion. Bara en av de grekiska mytologiska karaktärerna kan få platsen. Såväl gudar som vissa andra mytologiska väsen, monster och karaktärer har visat intresse.


Ditt uppdrag är att välja en av karaktärerna från den grekiska mytologin (se lista) och skriva en skrytande ansökan i jag-form. Föreställ dig att du är guden/karaktären, som skriver om hur bra och mäktig du är, vad du har åstadkommit och även vad du kan bidra med som gud i den nya religionen. Ös på med skryt, men basera skrytet på fakta! Läs om och berätta även om någon händelse som guden/gudinnan ska ha gjort enligt de gamla myterna. Sök information om guden eller gudinnan på internet.


Muntligt

Du har blivit kallad till en intervju där du ska berätta om dig själv och övertala människorna med den nya religionen om att DU är den rätta guden för dem. 

Förbered en skrytig presentation om dig själv (din gud). Du kan använda Google Presentation om du vill, eller bara prata. 

Du kommer att få presentera i en liten grupp. De som vill får också presentera för hela klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris: Svenska

Har arbetat med
E
C
A
Skriva - textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Förstärka texter
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.