👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul på hjul

Skapad 2022-03-09 10:23 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
Grundskola 1 – 3 Slöjd
Under arbetsområdet kommer du få göra ett fordon på hjul. Det kan vara en bil en buss eller något annat du kommer på.

Innehåll

Vad ska du få lära dig?

Vi kommer att arbeta med:

* Att göra en 1:1 skiss.

* Att använda såglåda och fogsvans.

* Att använda pelarborrmaskinen.

Vad ska vi göra? 

Vi kommer att öva på:

* Att hitta på en egen idé.

* Att rita en skiss.

* Att såga med en såglåda.

* Att raspa med en rasp.

* Att fila med en fil.

* Att slipa med slipapper.

* Att borra med en pelarborrmaskin.

* Att måla trä.

* Att lacka trä.

Hur länge ska vi göra detta?

Att göra en bil kommer ta mellan 3 och 5 lektioner. 

Lektion nr. 1

Genomgång av hur du ritar en 1:1 skiss och hur du använder en såglåda. Efter genomgången ska du rita en skiss på på hur din bil ska bli. När skissen är klar ska du mäta hur lång bilen är på skissen och såga av en furubit i såglådan som är lika lång.

Lektion nr. 2

Genomgång om hur man monterar trä i såglådan för att såga olika vinklar. Efter genomgången ska du börja såga ut din din form på bilen.

Lektion nr. 3

Använd rasp för att runda till kanterna på bilen. Blir du klar med raspen ska du göra bilen len med fil och sandpapper.

Lektion nr. 4

Genomgång av hur pelarborrmaskinen fungerar. Efter genomgången ska de som är klara med formen på bilen borra hål för hjulen med hjälp av pelarborrmaskinen. Efter det ska bilen grundmålas.

Lektion nr. 5

Måla färdigt och lacka bilen.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

* Eget arbete under lektionerna.

Varför ska vi göra detta?

I slöjden ska du lära dig att skapa saker. Du ska kunna hitta på en idé och se till att den blir verklighet. När vi arbetar med bilar får du själv bestämma hur bilen ska se ut och sedan försöka göra en så lik bil som möjligt.

Hur kan du påverka ditt arbete?

Du kommer själv få bestämma utseende på bilen.

Vilka ord och begrepp ska du förstå och kunna använda när vi är klara med detta?

 

 

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä med. Filen har ett mönster som är randigt eller ser ut som små kvadrater på sig.

Fogsvans: En såg som används för att kapa trä.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

 

Rasp: Ett verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

Ritning: En beskrivning med mått på en sak.

Rundstav: En rund träbit.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

 

Såglåda: En låda som används tillsammans med en fogsvans för att kunna såga räta vinklar.

Uppgifter

 • Gör en bil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Kul på hjul

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att skapa en bil i furu.
Du skapa en bil i furu på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa en bil i furu på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner. * Bilen ser nästan ut som din ritning. * Bilen har inga märken från sågen.
Du kan skapa en bil i furu på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner. * Bilen ser ut som din ritning. * Bilen är helt len och det finns inga märken från såg, rasp eller fil.
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin.
Du kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet. * Du kan själv spänna fast såglådan i bänken.
Du kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet. * Du kan spänna fast en bit furu i såglådan med en tving.
Inspiration och skapande
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att bestämma hur en bil ska se ut.
Du kan behöva stöd i att ge förslag till hur din bil ska se ut. * Du kopierar en av lärarens exempel. * Du kopierar en kompis.
Du kan utveckla en idéer för hur din bil ska se ut med hjälp av material som finns att inspireras av. * Du tar inspiration av lärarens exempel eller en kompis.
Du kan utveckla en egen idé för hur din bil ska se ut. * Du hittar helt själv på ur bilen ska se ut.
Arbetsprocessen
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Du kan behöva stöd i att driva arbetet framåt. * Läraren behöver hjälpa dig att plocka fram grejer.
Du kan driva arbetet framåt ganska självständigt. * Du kan plocka fram grejer själv. * Behöver du hjälp frågar du klasskamraterna om hjälp.
Du kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt. * Du kan själv spänna fast bilen och såglådan.