👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trådkorg i metallnät.

Skapad 2022-03-09 10:41 i Skulltorps skola F-5 Partille
Grundskola F – 5 Slöjd
En planering för ett arbetsområde där vi tillverkar trådkorgar av byggnadsmaterial. Vi har nät som har rutor på 19 mm hur påverkar rutornas storlek utseendet, funktionen tillvägagångs sättet .

Innehåll

ÅK 3 och 4 

 vt 2022

Syfte

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • Göra en mall efter matematiska beräkningar
 • arbeta med metall denna gång i form av nät.
 • tänka säkerhet när du arbetar med metall.

Extra för de som hinner.

 • utveckla ditt arbete till att innefatta flera material. 
 • förstå hur samma mallar och mönster kan användas i olika material.
 • Förstå likheter i konstruktioner av olika material. 

Detta skall vi göra i skolan:

  1. Titta på instruktionsfilmer från youtube och prata om vad man skall tänka på när man söker instruktioner på youtube.
   https://youtu.be/tp-N_I1No58 )
  2. Göra en mall efter matematiska beräkningar
  3. Markera ut på metallnätet med tankar på materialåtgång och miljö.
  4. Klippa ut nätet med fasonsax på dina markeringar.
  5. Fila till kanterna med metallfil så nätet inte fastnar eller sticks.

Extra för de som hinner.

  • använd samma mall och lägg till sömsmån i kanterna för att klippa ut en tygbit i bomullsväv.
  • Sy ihop hörnen för hand med efterstygn eller på symaskin. 
  • Fälla sömmarna och sy ner dem med fällsöm eller tråckelstygn.
  • Klura på och bestämma om du vill att ditt foder skall gå att fästa i korgen eller ej.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Hur du formger din mall.

Hur du hänger med när vi gör planeringen.

Hur du klarar att klippa ut din form med fasonsaxen.

Hur noga du filar dina kanter.

Hur väl du vet var du är i processen och hur du dokumenterar dina olika steg i processen.

Hur du använder de verktyg och redskap du behöver och om du kan namnen på dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6