👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Deckare

Skapad 2022-03-09 10:42 i Ljungviksskolan Lerum
Berättande text, deckare
Grundskola 5 Svenska
Den berättande textens syfte är att skriva en berättande text inom "spänningsgenren". Jag vill se gestaltande personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Det ska finnas dialog och händelser ska utveckla berättelsen. Tydlig inledning, handling och avslut förväntas.

Innehåll

Vi ska arbeta med genren "Berättande text" i Klara Svenskan.

Varför ska vi göra detta?

Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga. Du får även möjlighet till att utveckla dina kunskaper om hur du anpassar texten till rätt mottagare.  

Vad ska vi göra? 

- Läsa olika berättade texter för att se hur de är uppbyggda och dess språkliga drag. 

- Träna på att göra person- och miljöbeskrivningar. 

- Träna på hur tidsord, dialog och adjektiv används på bästa sätt i en berättande text.  

- Planera din berättelse med hjälp av det berättande ansiktet.

- Du kommer att på egen hand få skriva en spännande berättelse.

- Ge och ta emot kamratrespons.

Din berättande text måste innehålla:

 • Titel
 • Inledning 
 • En/flera händelser
 • Problem
 • Upplösning/Vändpunkt
 • Avslutning
 • Röd tråd genom hela texten

och genretypiska drag:

 • ett brott/problem
 • en misstänkt
 • en eller flera detektiver
 • en/flera skurk/skurkar
 • ett motiv
 • ett eller flera villospår
 • en eller flera ledtrådar

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

 • Preteritum (dåtid) eller presens (nutid)
 • Första eller tredje person ("jag" eller han/hon)
 • Beskrivande ord (adjektiv och adverb) - målande beskrivningar
 • Dialoger
 • Uttrycksfullt språk - "deckarord"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

lägre
>
>
högre
Skriva, berättande text
 • Sv
Du har inte visat dina förmågor inom detta område/ du behöver öva mer.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skiljetecken
 • Sv
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
I texterna använder du grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Skriva, person- och miljöbeskrivningar
 • Sv
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Dialog
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
Har med ett försök till dialog.
Skriver en dialog som till viss del är korrekt.
Skriver en dialog på korrekt vis.
Stavning
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
Många ord stavas rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt.
styckeindelning
Du har inte visat dina förmågor inom detta område. /Du behöver öva mer.
Någon styckeindelning finns.
Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Texten delas in i stycken med olika områden.