👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal facts

Skapad 2022-03-09 10:55 i Rosenvallskolan Söderhamn
En planering kring förmågan att skriva på engelska med tillhörande lärandematris.
Grundskola 4 – 6 Engelska
During a couple of weeks you are going to make a presentation about an animal. You will find facts, make a mindmap and write a presentation of your choice. When you are finished your job is to show your presentation in front of the class.

Innehåll

Vi kommer att under några veckors tid jobba med att skriva en fakta text om ett djur för att sedan muntligt presentera den inför klassen på engelska. Vi kommer först att kolla på två korta filmer som förklarar vad en faktatext är och hur man även skriver en. 

 

 Såhär kommer arbetet att genomföras:

 1. Tankekarta
 2. Faktatext
 3. Presentations väg

Vi kommer tillsammans bestämma när våran kompis bedömning ska ske.

Detta vill jag att ni ska berätta om djuret:
 • Vart kommer djuret ifrån?
 • Vart bor djuret nu?
 • Hur länge har djuret funnits?
 • Vad äter djuret?
 • Hur ser djuret ut?

 

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Söka och välja texter på engelska från internet och andra medier

* Formulera dig i skrift och tal

* Göra en muntlig presentation

 

 Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att söka fakta

* Vi kommer att göra en mindmap

* Vi kommer att skriva självständigt

* Vi kommer att ge kamratrespons

* Vi kommer att redovisa muntligt

 

 Så här ska du få visa dina kunskaper:

* Skriva texter

* Muntlig framställning

* Peer response (kamratrespons)

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt genomförande av uppgifterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Write, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik.
Jag har en passande rubrik.
Jag har en tydlig och passande rubrik.
Inledning
Min text har en inledning.
Min text har en tydlig inledning.
Min text har en tydlig och intressant inledning.
Handling och röd tråd
Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Avslutning
Min text har en avslutning.
Min text har en tydlig avslutning.
Min text har en tydlig och personlig avslutning.
Styckeindelning/underrubriker
Jag har minst ett nytt stycke.
Jag har minst tre stycken.
Jag har nya stycken där det passar.
Meningar
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Språk
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Stor bokstav och skiljetecken
Jag har ganska ofta stor bokstav och rätt skiljetecken.
Jag har nästan alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Jag har alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Stavning
Jag stavar mer än hälften av orden rätt.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Jag stavar alla orden rätt.
Strategier
Jag läser alltid igenom det jag skrivit innan jag lämnar in och ber också någon annan att läsa om det är möjligt. Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör någon förbättring innan jag lämnar in det.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör förbättringar innan jag lämnar in det.
Källor
Jag använder mig av minst en källa och namnger den.
Jag använder mig minst av två olika källor och namnger dem.
Jag använder mig minst av tre olika källor och namnger dem.
Källors trovärdighet
Jag har använt mig av en ganska trovärdig källa.
Jag har mestadels använt mig av trovärdiga källor.
Jag har använt mig av mycket trovärdiga källor.

En
Muntlig presentation, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättandet
När du berättar...
berättar du något från olika delar av texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du så att de som lyssnar förstår det mesta.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du med en ordning som gör det lätt att förstå.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta, utan att stanna upp berättar du med en tydlig ordning som gör det lätt att förstå.
Talet
När du talar...
talar du för det mesta högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt och med inlevelse genom att ibland ändra tonhöjd och tempo.
Blicken
När du tittar...
tittar du upp på dina klasskamrater ibland.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta och flyttar runt din blick på olika personer.
Kroppsspråket
När du redovisar...
har du kontroll över dina kroppsrörelser nästan hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden och använder ibland ditt kroppsspråk för att förklara/visa något.