👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unidad 2

Skapad 2022-03-09 11:25 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Planering för kapitel 2 a & b.

Innehåll

Planificación de la unidad 2

 

Unidad 2A

Unidad 2B

I detta avsnitt kommer du att

·       Förstå en intervju och enkel faktatext (läsa); förstå intervju och beskrivning (lyssna).

·       Utbyta information om resor och intressen, och använda relevant ordförråd och grammatik.

·       Delta i ett informellt samtal

·       Skriva en reseberättelse

·       Använda dig av strategier för att förstå och för att uttrycka dig.

·       Söka och välja information och använda den för kommunikation.

Tarea final: Un blogg de viajes

 

Följande språkliga moment ska du gå igenom

·       Verb med diftongering

·       Prepositioner

·       Personliga pronomen som direkt objekt

·       A före direkt objekt

·       Llevar och acabar de

·       Así se dice: Samtalsfraser II

I detta avsnitt kommer du att

·       Förstå dialog och tidtabell (läsa); förstå högtalarutrop och dialog (lyssna)

·       Lära dig att tala med personal på en flygplats, förstå information och checka in bagage.

·       Lära dig att ta avsked och hålla kontakten.

·       Använda dig av strategier för att förstå och för att uttrycka dig

Tarea final: En el aeropuerto

 

 

Följande språkliga moment ska du gå igenom

·       Pretérito indefinido av AR-verb

·       Uttryck med tener

·       Hay/está/están

·       Demonstrativa pronomen

·       Así se dice: Avskedsfraser

·       Vocabulario: På flygplatsen

 

 

 

¿Cuándo?

¿Qué?

Semana 4

 

2a: Un actor en Bolivia; página 51-53

Un poco sobre Bolivia – lite om Bolivia; página 54

Verb med diftongering; página 55

Ejercicios del libro; página 59

Webbövningar

Semana 5

 

Prepositioner; página 56

Personliga pronomen som direkt objekt; página 56

A framför direkt objekt; página 57

Ejercicios del libro; página 60-62

Webbövningar

Betygsläge 

Nationella prel. provdatum (Hör- & läsförståelse)

Semana 6

 

 Llevar + tidsuttryck; página 57

Acabar de + infinitiv; página 57

El Español en dos continentes; página 57

Frases para la conversacion II; página 58

Ejercicios del libro; página 63

Webbövningar

 

Semana 7

 

2b: En el aeropuerto; página 64-67

En el aeropuerto – på flygplatsen; página 70

Frases con tener; página 68

Hay – está – están; página 68

Ejercicios del libro; página 70-72

Webbövningar

 

Semana 8

Semana del programa

Semana 9

Vacaciones de invierno

Semana 10

 

Preteritum av AR-verb; página 68

Ejercicios del libro; página 72-74

webbövningar

Semana 11

 

Los pronombres demostrativos - Demonstrativa pronomen

Frases para despedirse; página 69

Ejercicios del libro; página 74-75

Webbövningar

Semana 12

 

Bolivia; página 76-77

Repetición de la unidad 2

Självdiagnos

Semana 13

Repetición

Prueba escrita de la unidad 2

 

 

Obs!

v  Se till att du jobbar effektivt på lektionerna samt studerar spanska på egen hand.

 

v  För att repetera mer spanska logga in på https://app.digilar.se/ för att komma åt ljudfiler, grammatikfilmer samt webbövningar till läroboken. Jobba speciellt med webbövningar för kapitel 2.  

 

v  Det är viktigt att du övar kontinuerligt på hör- & läsförståelsen.

 

 

 

¡Buena suerte!

 

 

Uppgifter

  • Prueba del capitulo 2