Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Heby Kommun

Skapad 2012-05-30 10:33 i Gemensamt i Heby Heby
Mall att prova för Heby Kommuns lärare
Grundskola F – 9 Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

1. Övergripande mål:

LÄRARDEL


Här väljer du ut de övergripande mål du vill fokusera på. De tas från LGR11 kap 1 och/eller 2. Vilka mål behöver din grupp arbeta mot? Det är inga mål som ska bedömas på individnivå utan är mer ett sätt att försäkra dig att målen kommer i fokus. Det ger även en möjlighet att utvärdera din undervisning kvalitetsmässigt. Delaktighet med eleverna i utvärdering av dessa mål hjälper till inför det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Du kan koppla direkt genom UNIKUM genom att trycka "koppla" uppe i listen och sedan välja vilka mål du vill ha. Dessa kommer sedan vara dolda i planeringen och tas fram genom att det klickas på visa. Föräldrar och elever som tycker detta gör det mäktigt att läsa behöver ej läsa det men som lärare ska du kunna visa på vilka mål du arbetar mot.

 j

 

2. Kursplanemål:

LÄRARDEL

Nu är det dags att fokusera på de ämnen du ska rikta in dig på. Här kopplar du från UNIKUM ur syftet. Det är förmågor som ska utvecklas så läs samtidigt hur kunskapskraven ser ut för dessa förmågor. Finns fler ämnen som har i uppgift att utveckla samma förmåga? Kan du arbeta ämnesövergripande för att skapa helhet för eleven?

Det finns centralt innehåll som även finns med i kunskapskraven och de kan kopplas till denna rubrik eftersom det centrala innehållet då också ska bedömas. Det är inte i alla ämnen och inte allt centralt innehåll det gäller eftersom Centrala innehållet är inga mål i sig!!!

 

 

3. Konkretiserade mål:

ELEVDEL/VH-DEL

Ovan har du använt dig av text citerad direkt ut LGR 11, här är det meningen att du ska skriva på ett mer lättillgängligt sätt vad du menar med ovanstående kursplanemål. Se till att alla mål du valde ovan konkretiseras - helst i samma ordning så att det blir lätt för alla följa.

 • använd dig gärna av punktform
 • Börja gärna med "utveckla din förmåga att... "
 • tycker du att kursplanemålen är tydliga eller du har kommunicerat dem så att de är välkända för eleven går det mycket bra att koppla dem här också - då syns de för elev och vårdnadshavare utan att de aktivt behöver "klicka" (blir då en upprepning av ovanstående rubrik)

 

4. Bedömning:

ELEVDEL/VH-DEL

Här ska du skriva vad det är du tänker bedöma i arbetet utifrån de mål du valt. Kunskapskraven berättar vad du ska bedöma och inget annat än det gäller. Det går att koppla från kunskapskraven men rekommenderas inte då de innehåller relativa begrepp som kan förvirra. Skriv hellre med egna ord vad som bedöms- Det går bra att läsa kunskapskraven och skriva av och då utesluta det fetstilta-relativa begreppen. Du har då även gjort det möjligt för alla att arbeta på sin nivå kvalitativt sett.

  • punktform funkar bra här också
  • Skriv gärna : "Vi kommer att bedöma:  din förmåga att...
  • Se till att alla mål du valt ovan bedöms.
  • Konkretisera gärna men behåll syftet i kunskapskraven.
  • Undvik relativa begrepp tex "din förmåga att läsa enkla texter på engelska." Ta bort enkla så har du inte satt några gränser.

 

 

5. Undervisning:

ELEVDEL/VH-DEL

Nu är det dags att fundera över vad dina elever behöver för undervisning för att ge dem förutsättningar att lyckas med ovanstående mål. Eleverna avgör vad som du behöver lägga in här. Har eleverna goda förkunskaper i vissa faktadelar behöver du inte gå in på djupet på det medan de kanske är ovana att jämföra, då måste du ge dem chans att öva på att jämföra. Tex de ska jämföra två olika historiska skeenden med varandra. Är de inte säkra på jämföra behöver du undrvisa om hur man jämför - se likheter och skillnader. Det går bra att göra med äpplen och päron även om ämnet är historia. Ge dem förutsättningar att lyckas genom att tänka på :

 • fakta - vilka grundläggande fakta och begrepp behöver eleverna? kolla av förkunskaper, checka av genom tex prov el annat.
 • färdigheter - vilka färdigheter krävs för att klara målen? tekniskt och/eller teoretiskt
 • förmågor. -vilka förmågor måste ni öva? se ovan ex m jämförelse.
 • Lärstilar - hur lär de olika eleverna sig bäst? Ge dem möjlighet att arbeta med olika sinnen och metoder.
 • Elevdelaktighet - lyssna in och håll öppet för elevernas tankar och åsikter - entreprenöriellt förhållningssätt. Detaljplaneringsbehovet minskar ju mer delaktiga eleverna blir och du spar planeringstid som lärare.

Punkterna ovan ger struktur och möjlighet för eleverna att öva sig innan de gör en tillämningsuppift nedan. Här är den formativa bedömningen oerhört viktig. Självbedömning och kamratbedömning fungerar ypperligt här och en del av de mål du ska bedöma kan med fördel bedömas här. Tex - bedöma andras arbeten och ta till sig tankar från andra. De delar av centrala innehållet - rena faktadelar kan bedömas här ( är inte så många som man kan tro...)

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

ELEVDEL/VH-DEL

Här ska eleven ges möjlighet att visa att de kan använa det den lärt. Med hjälp av undervisningen och den formativa bedömningen bör eleven ha goda förutsättnignar att lyckas minst nå lägsta kunskapskrav.

 • Öppen frågeställning så att det inte finns rätt eller fel svar.
 • Möjlighet att visa sin förmåga så att du kan bedöma med vilken kvalitet eleven visar det - de relativa begreppen i kunskapskraven
 • Möjlighet för elevdelaktiget och val av redovisningsmetod.
 • Entreprenöriellt förhållningssätt
 • Mottagare som finns på riktigt
 • Verklighets - och elevnära.
 • Bara fantasin sätter gränser...

En del arbeten växer fram under undervisningens gång tex skrivprocess i svenska. Då är tillämpningsuppgiften klar när undervisningen är klar och bedömning kan ske -har kanske skett under tiden. En del arbeten förarbetas och övas på i delar under undervisningsdelen så att  eleven behärskar delarna innan tillämpningsuppgiften kan påbörjas - då bedöms slutprodukten.

Fundera om tillämningsuppgiften ger möjligethet för eleven att visa det du enligt bedömningen ska bedöma.

 

Uppgifter

 • spring en mil

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: