👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårblommor

Skapad 2022-03-09 12:22 i Götlunda skola Arboga
Vårblommor
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Bild
När våren kommer händer det mycket i naturen. Nu ska du få lära dig namnen på några vanliga vårblommor, både vilda och odlade. Du ska också få lära dig om blommans delar och hur den förökas. Du ska även få undersöka vad ett frö behöver för att gro samt få möjlighet att odla någon blomma eller växt.

Innehåll

Mål:

 • känna igen och namnge några vanliga vilda vårblommor
 • känna igen och namnge några vanliga odlade vårblommor
 • kunna berätta/beskriva hur blommor kan förökas
 • kunna berätta/beskriva vad ett frö behöver för att gro
 • läsa och återberätta faktatexter om blommor
 • använda olika tekniker för att skapa bilder och modeller av vårblommor

Arbetssätt:

 • titta på film och återberätta/diskutera innehåll
 • arbeta gemensamt med arbetsblad för att lära ord och begrepp
 • läsa faktatexter, återberätta och plocka ut stödord
 • göra undersökningar och dokumentera dem med ord och bild
 • måla, klippa och forma bilder och modeller av blommor.
 • Göra en affisch om en blomma tillsammans med din grupp, som sedan presenteras för resten av klassen. 

 

Bedömning:

När vi gemensamt gör arbetsuppgifter, ex. arbetsblad, har du möjlighet att visa vad du har lärt dig från filmer och faktatexter. I din egen affisch som du presenterar för klasskamraterna visar du också din kunskap. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • En vårblomma

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1