👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundämnen och kemiska reaktioner

Skapad 2022-03-09 12:39 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola 6 Kemi
Under några veckor kommer vi att arbeta med kemi, och då med vad som menas med bland annat grundämnen och "kemiska reaktioner". Vi repeterar en hel del från tidigare områden i kemi, bl a grundämnen, kemiska föreningar och fotosyntesen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under några veckor ska vi arbeta med kemi, och då med vad som menas med "kemiska reaktioner". Vi repeterar atomernas byggnad och går på djupet i fotosyntesen och förbränning och kolets kretslopp.

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att bearbeta faktatexter och faktafilmer på olika sätt, skriftligt som muntligt.

 

Vad ska du lära dig?

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta om hur atomen är uppbyggd, vad molekyler, grundämnen och kemiska föreningar är
 • berätta vad som menas med en kemisk reaktion och en fysikalisk förändring
 • redogöra för vad fotosyntesen är
 • redogöra för vad förbränning/ cellandning är
 • redogöra för några enkla kemiska reaktioner i vardagen såsom vid bakning eller då vissa metaller reagerar med syre
 • redogöra för kolets kretslopp
 • skriva en laborationsrapport på en demonstration som man enkelt kan följa  (material, genomförande, hypotes, resultat, förklaring)

1.   Begrepp: atom, atomkärna, proton, neutron, elektron, molekyl, grundämnen (t ex syre, väte, kol, järn), kemiska föreningar (t ex vatten, koldioxid, rost, druvsocker), kemisk reaktion och fysikalisk förändring, fotosyntes, klorofyll, klyvöppning, förbränning, cellandning, nedbrytare, kretslopp, fossila bränslen, biobränsle. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vi kommer att ha ett skriftligt prov och du ska lämna in en laborationsrapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Grundämnen och kemiska reaktioner

Otillräckliga kunskaper
E
C
A
Kemiska begrepp och sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.