👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska, åk 7 , Kapitel 6

Skapad 2022-03-09 12:58 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med kapitel 6 i boken Der Sprung 2

Innehåll

Planering för kapitel 6.

Under höstterminen arbetar vi med att förbättra vår förmåga att uttrycka oss i ämnet moderna språk, tyska. Vi lär oss vad olika platser i staden heter och att beskriva vägen. Vi arbetar också med att ställa frågor för att hitta olika platser. Genom att arbeta med det här arbetsområdet på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att tala, men även läsa, skriva och lyssna.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Du får möjlighet att utveckla...

 • din förmåga att skriva, tala, läsa och lyssna
 • din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven tyska
 • din förmåga att göra dig förstådd i skrift och tal
 •  

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan formulera dig och kommunicera i skrift
 • du kan förtydliga dina texter genom att bearbeta och förbättra dem samt även använda olika strategier för att lättare kunna göra dig förstådd i skrift

Vad ligger till grund för bedömningarna?

De texter du producerar kommer att ligga till grund för bedömningen av vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare, vi kommer även ha ett prov med skrivuppgifter.

Den muntliga förmågan bedöms på lektionstid, vi kommer ställa och svara på frågor  i skolan. 

 

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna läsa texter, skriva kortare texter samt arbeta med grammatiska regler, framför allt de där tyskan skiljer sig från svenskan.

Vi kommer naturligtvis arbeta med att utöka vårt ordförråd, så vi lättare kan uttrycka oss.

Vi kommer även lyssna på texterna och små dialoger på tyska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Tyska, åk 7, Kapitel 6

Rubrik 1

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ordförråd
Du har ett tillräckligt ordförråd för att kunna uttrycka dig med enklare fraser.
Du har ett gott ordförråd, och du kan uttrycka dig med de ord och fraser vi lärt oss.
Du har ett gott ordförråd och kan uttrycka dig väl och varierat med de ord och fraser vi lärt oss.
Formulera sig i skrift
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i skrift.
Du formulerar dig enkelt och begripligt, relativt tydligt och huvudsakligen sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, tydligt, varierat och sammanhängande.
Språklig korrekthet
Du vet att verben ska böjas, och du gör det med godtagbart resultat.
Du behärskar de flesta verbformer.
Du behärskar verbböjningen och gör få misstag.
Vägbeskrivningar
Du vet hur man frågar efter vägen och berättar var platser ligger, men gör en del fel.
Du vet hur man frågar efter vägen och berättar var platser ligger, och gör det med gott resultat.
Du vet hur man frågar efter vägen och berättar var platser ligger, och gör det med mycket gott resultat.