👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formgivning 1 Silversmide. Arbetsprov

Skapad 2022-03-09 13:11 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Formgivning
Arbetsprov En insekt

Innehåll

Arbetsprov i silversmide vt22

 

Tid: Max 4 lektioner 

 

Materialåtgång: Max 8 gram silver 

Max 15 gram koppar

 

Tekniker som du ska genomföra på ditt alster:

Minst 4 lödningar

Minst en blank yta 

Minst en yta som är planerad (hamrad)

Minst en yta som är mattslagen eller slipad

 

Du ska skapa en Insekt i som kan stå på ett plant underlag.

 

Insekten behöver inte vara en kopia av en verklig insekt men det ska vara tydligt att det är en insekt och inte något annat.

 

När du arbetar så använder du dig av de tekniker som du redan kan såsom såga, lödda, driva, borra och avverka. Det finns även oxideringsmedel som du kan använda dig av, det ger en mörk yta.

 

Du ska alltså genomföra provet själv utan att ta någon hjälp av någon, är du osäker hur du ska göra så kanske du kan lösa det på ett annat sätt som du känner att du behärskar, utan att ta hjälp.

 

Matriser

Fom
Formgivning 1 Silversmide eget valt arbete

Rubrik 1

E
C
A
Välja och arbeta i material
Eleven arbetar i valt material och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med visst handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen.
Eleven arbetar och experimenterar i valt material på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med gott handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen.
Eleven arbetar och experimenterar i valt material på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag såväl etablerade som nya tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen.
Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.
Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan.
Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan.
Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.