👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2022-03-09 13:18 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Vasatiden årskurs 5
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad år 1520. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades.

Innehåll

 

Lärmål

Du ska kunna:

 • beskriva orsaker och konsekvenser av Stockholms blodbad.
 • berätta om hur det gick till när Gustav Vasa fick makten och vad som förändrades med honom som kung i Sverige.
 • berätta om några viktiga händelser och förändringar under Gustav Vasas tid som kung.
 • resonera om orsaker och konsekvenser av reformationen i olika samhällsgrupper.
 • känna till Gustav Vasas barn och kunna berätta något om dom.
 • berätta om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.
 • ge exempel på några spår från Vasatiden som finns kvar i dagens samhälle.
 • veta vad en historisk källa är och vad som är en tolkning.
 • förklara och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med under arbetsområdet.

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från olika läromedel i historia, läsa, prata och diskutera samt öva i häften. Vi kommer även att arbeta med tidslinjer, analys, läsa ur skönlitteratur, titta på gamla kartor och olika källor och då jobba med källkritik. Vi kommer även att arbeta med tillhörande begrepp på varierade sätt samt se på filmer och lyssna på Historierummet från Barnradion. Du kommer att få olika bedömningsuppgifter under arbetets gång och då arbeta både i helklass, i par och enskilt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan visa att du kan:

 • berätta hur vi kan veta något om Vasatiden (källor och tolkningar).
 • berätta och förklara hur det gick till när Sverige bröt sig loss från Kalmarunionen - orsaker och konsekvenser.
 • förklara orsaker och konsekvenser av reformationen.
 • berätta om vilka förändringar som hände i Sverige under vasatiden och vad som finns kvar i dag.
 • berätta om hur livet var för olika samhällsgrupper under vasatiden.
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör tiden i dina förklaringar och resonemang.
 • delta i klassrumsdiskussioner, genomgångar och gemensamma/individuella arbetsuppgifter.

Så här kommer bedömningen att ske:

 • I diskussioner och i arbetet under lektionstid
 • I olika individuella bedömningsuppgifter
 • I ett avslutande kunskapsprov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är…
Jag berättar om Gustav Vasa i stora drag och med viss hjälp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. grundläggande
Jag berättar om Gustav Vasa med egna ord. Enkelt men med någon fakta och något begrepp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. goda
Jag berättar mer om Gustav Vasa med egna ord. Med flera fakta och begrepp redogör jag för händelser och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. mycket goda
Samtala och diskutera
för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar som är…
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla konkreta frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. enkla och till viss del underbyggda
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. utvecklade och relativt väl underbyggda
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor och följd-frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. Jag bidrar med egna funderingar på orsaker och konsekvenser välutvecklade och väl underbyggda
Likheter och olikheter, källkritik
tolkar och visar på spår av historien i vår tid, om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder och för då resonemang som är…
Jag berättar enkelt om spår av historien i vår tid och gör enkla reflektioner och jämförelser med stöd. Jag berättar om att olika källor kan berätta olika fakta. enkla
Jag berättar om spår av historien i vår tid, reflekterar och gör jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta och ger något exempel. utvecklade
Jag berättar enkelt om spår av historien i vår tid, reflekterar och jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta, ger exempel och motiverar mina åsikter utifrån fakta. välutvecklade och nyanserade
Begreppsförmåga Använder sig av de ämnesspecifika begrepp som ingår i arbetsområdet i resonemang om den aktuella tidsepoken samt de förändringar som sker i Sverige under Vasatiden.
Jag kan förklara några begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda begreppen på ett enkelt sätt i mina resonemang. grundläggande kunskaper
Jag kan förklara de flesta begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda mig av begreppen i mina egna förklaringar av historien på ett utvecklat sätt. Detta fördjupar eller breddar mina egna resonemang. goda kunskaper
Jag kan förklara samtliga begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda mig av begreppen i mina egna förklaringar av historien på ett välutvecklat sätt. Detta fördjupar och breddar mina egna resonemang. mycket goda kunskaper