👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter

Skapad 2022-03-09 13:25 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur världens ser ut, vilka rådande konflikter som finns samt vilka regler/lagar stater är skyldiga att följa i både krig och fred. Även vilken roll Förenta Nationerna spelar och vad de mänskliga reglerna innebär.

Innehåll

Vad?

Centralt innehåll:

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur världen ser ut, vilka rådande konflikter som finns samt vilka regler/lagar stater är skyldiga att följa i både krig och fred. Även vilken roll Förenta Nationerna spelar i konflikter och vad de mänskliga rättigheterna innebär.

Hur?
Planering av arbetsområde

 

 

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

v. 9
Mån

Begrepp kopplat till området; 

folkrätt, stat, suveränitet och internationell rätt

Gå igenom planering/intro arbetsområdet, viktiga begrepp Gemensam genomgång med klipp + diskussion

V. 9
Fre

Vilka är de mänskliga rättigheterna och vad innebär de teoretiskt och praktiskt

Genomgång och diskussion av de mänskliga rättigheterna
Case om personer

V. 10
Mån

Vad är Förenta nationerna (FN) Hur arbetar de?

FN + diskussion
Dokumentär del 1

V. 10
Fre

Dokumentär

Dokumentär del 2
Påbörja analys av dokumentär

V. 11
Mån

Applicera de begrepp som vi gått igenom, samt FN’s uppdrag och de mänskliga rättigheterna på en riktig konflikt/konflikten i Rwanda

Uppg: analysera dokumentären: konflikten i Rwanda 

V. 11
Fre

Applicera de begrepp som vi gått igenom, samt FN’s uppdrag och de mänskliga rättigheterna på en riktig konflikt/konflikten i Rwanda

Arbeta med examinationsuppgift - analysera konflikten i Rwanda
INLÄMNING

Bedömning?

Se bedömning och kunskapskrav under koppling till läroplan.

Uppgifter

 • Analysuppgift Folkmorden i Rwanda

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E