👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska figurer, omkrets, area, diameter och radie

Skapad 2022-03-09 13:29 i Rosendalsskolan Linköping
Favoritmatematik 5A
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med geometriska figurer och räknar ut omkrets, area, diameter och radie v. 11-13.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål med undervisningen

 • Geometri

  Geometriska objekt från punkt till vinkel

  Vinklar

  Två- och tredimensionella objekt

  Omkrets, area, diameter, radie

  Konstruera geometriska objekt

Undervisning och arbetssätt

 • Material från bryggan .
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Gemensamma genomgångar

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen.
Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Efter varje arbetsområde kommer du ges möjlighet att visa dina kunskaper i ett prov/diagnos. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Geometri:Geometriska former, area och omkrets

Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Metod omkrets
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom omkrets
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du är osäker eller har ingen metod för att lösa uppgifter med area och omkrets. Din lösning går inte att följa
Du kan använder för det mesta en i huvudsak fungerande metod för att lösa uppgifter inom arbetsområdet. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Du väljer en ändamålsenlig och effektiv metod för att lösa uppgifter inom arbetsområdet. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Problemlösning Omkrets
Omkrets
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Klarar inte att lösa uppgifter inom arbetsområdet. Din lösning går inte att följa
Klarar att lösa enklare problem och rutinuppgifter med omkrets. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Klarar att lösa svårare problem i flera led med och omkrets. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Metod area
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom area
 • Ma
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du är osäker eller har ingen metod för att lösa uppgifter med area och omkrets. Din lösning går inte att följa
Du kan använder för det mesta en i huvudsak fungerande metod för att lösa uppgifter inom arbetsområdet. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Du väljer en ändamålsenlig och effektiv metod för att lösa uppgifter inom arbetsområdet. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Problemlösning Area
Area
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Klarar inte att lösa uppgifter inom arbetsområdet. Din lösning går inte att följa
Klarar att lösa enklare problem och rutinuppgifter med area. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Klarar att lösa svårare problem i flera led med area. Din lösning är tydlig och lätt att följa.
Begrepp
Förstå och använda matematiska begrepp inom arbetsområdet
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
Förstår inte vad area och omkrets är eller blandar ihop begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om begreppen inom arbetsområdet.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen inom arbetsområdet.
Känna till geometriska former
 • Ma  4-6
Känner inte till geometriska figurer och blandar ihop dessa.
Känner till geometriska figurer.
Känner till geometriska figurer.