👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 3: Arbetsmarknad och privatekonomi Rl19

Skapad 2022-03-09 13:34 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för ekonomin i samhället, samt hur detta hänger ihop med/påverkar din egen privatekonomi. Samt hur arbetsmarknaden är uppbyggd och hur du kan påverka och även påverkas av vad som händer inom politiken och samhället samt viktiga reglera och lagar som finns på arbetsmarknaden.

Innehåll

Vad?

Centralt innehåll:

 

 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

 

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för ekonomin i samhället, samt hur detta hänger ihop med/påverkar din egen privatekonomi. Samt hur arbetsmarknaden är uppbyggd och hur du kan påverka och även påverkas av vad som händer inom politiken och samhället samt viktiga reglera och lagar som finns på arbetsmarknaden.

 

Planering av arbetsområde

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

V. 3
Mån

Introduktion arbetsområde:
Arbetsmarknaden

Introduktion till arbetsmarknaden:
hur ser den ut, parter m.m.

V. 4
Mån

Arbetsmarknaden, lagar och arbetsmiljö forts.

Olika case, ex. sexuella trakasserier, arbetsmiljö på arbetsmarknaden (#metoo)

Dagens och morgondagens arbetsmarknad 

Genomgång lagar och regler på arbetsmarknaden

Diskutera case

Digitaliseringen/branschen - hur ser den ut?

V. 5
Mån

Hur ser arbetsmarknaden ut ur annat perspektiv

Natalya - arbetsmarknaden

V. 6
Mån

Intro privatekonomi:
Det samhällsekonomiska kretsloppet, inflation, skatt, BNP, hög- och lågkonjunktur, inkomst, utgift, lån Göra en egen budget

privatekonomi/samhällsekonomi
Eget arbete: Uppgift med begrepp 

V. 7
Mån

Konsumenträtt

Genomgång om onsdagens uppgifter
Begrepp kopplat till konsumenträtt: tjänstlagen, hem och distanslagen, öppet köp, garant, hållbar utveckling

V. 8

LOV

LOV

V. 9
Mån

Repetera inför prov? Examinationsuppgift?

Repetera begrepp, vad har jag lärt mig, vad behöver jag utveckla?

v. 10
Mån

Prov? Examination?

Visa vad du lärt dig

Bedömning

 Se koppling läroplan.

Uppgifter

 • Prov privatekonomi, konsumenträtt och arbetsmarknad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  E

Matriser

Sam
Arbetsområde 3: Arbetsmarknad och privatekonomi BA18

Rubrik 1

E
C
A
Samhällsorganisationer
Kunna förstå och redogöra för olika organisationers funktioner i samhället. T.ex bank, företag, privatpersoner, staten.
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Samband/slutsatser
Redogör för sambanden, likheter eller skillnader mellan de olika organisationerna i samhället. T.ex det samhällsekonomiska kretsloppet.
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Orsaker och konsekvens
Kunna redogöra för och diskutera varför arbetsmarknaden/konsumtionen ser ut som den gör samt vad det får för konsekvenser på samhället/individer.
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Privatekonomins beståndsdelar & konsumentens rättigheter och skyldigheter
Kunna förstå och förklara vad för rättigheter och skyldigheter vi har som konsumenter samt kunna förstå & förklara vad privatekonomi består av/hur den hänger ihop med samhällets ekonomi.
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.