👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram och jämförelser.

Skapad 2022-03-09 13:48 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Under Ht- 17 kommer vi bl.a att arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis detta utifrån 10 små kompisböcker (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur).
Förskola
Vi leker fram matematik tillsammans.

Innehåll

Innehåll

Bakgrund/syfte

Vi vill utmana de äldre barnen i förskolan inför skolstarten.

Mål

Barnen ska få möjlighet att
jämföra och se skillnader
läsa av enkelt stapeldiagram
resonera kring matematiska begrepp. 

Metod

Under veckorna 11-13 kommer Lejongruppen att göra aktiviteter utifrån materialet "Väpplarna", diagram och jämförelser.   

Vi kommer att använda Bamse som en inspirerande kompis och hjälp-pedagog. Han kommer med brev och vill vara med. 

Vi kommer att se olika avsnitt av UR:s serie "Miniräknarna".

Aktiviteter:

-Sortera och räkna antal

-Fler och färre

-Diagram

Dokumentation

I stora lekrummet samt -Unikum.           

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18