👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EST - rollspel och dramatisering

Skapad 2022-03-09 14:04 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Estetisk verksamhet
Undersöka olika rollspell och dramatiseringar

Innehåll

Tidsperiod: vecka 7-22, VT-22

Förmågor att utveckla:

Du ska träna din förmåga att...

- skapa genom bild, musik och slöjd.

- samspela med andra.

- använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Arbetssätt:

Du kommer får arbeta med att träna din förmåga att...

- delta genom att titta och lyssna på uppspelade dramatiseringar/rollspel som handlar om hur man är en bra kompis. 

- undersöka, tolka och agera, utifrån din förmåga, de olika dramatiseringar/rollspel. 

- berätta/beskriva hur man ska vara en bra kompis utifrån dramatiseringarna/rollspelen. (verbalt, tecken, ordbilder)

- samspela tillsammans med kompisarna. 

 

Bedömning:

Det som kommer bedömas...

- Din förmåga att delta i de uppspelade dramatiseringar/rollspel om hur man är en bra kompis.

- Din förmåga att kunna tolka de olika dramatiseringarna/rollspelen.

- Din förmåga att agera och välja roll i dramatiseringarna/rollspelen. 

- Din förmåga att kunna berätta/beskriva hur man är en bra kompis utifrån dramatiseringarna/rollspelen.  

- Din förmåga att samspela med kompisarna.

 

Bedömningen görs genom...

- Foto

- Film

- Observationer (kartläggning, lektioner, analyser)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6