👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges naturresurser

Skapad 2022-03-09 14:06 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer under 4 veckor att arbeta med Sveriges naturresurser.

Innehåll

Sveriges naturresurser VT-22 - åk4

Vi kommer under 4 veckor att arbeta mes Sveriges naturresurser. Vi kommer att variera arbetssättet på olika sätt, detta genom att till exempel läsa texter och ha gemensamma genomgångar.

Syfte:
Kunskaper om geografiska förhållanden. Kunskaper om hur naturens processer och människans verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer.

Centralt innehåll:
Jordens naturresurser, tex. Vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Eleverna ska efter avslutat område kunna:

Vilka naturtyper Sverige har, samt vart i Sverige de olika naturtyperna finns.
Kunna berätta lite om varje naturtyp. 

Kunna berätta vad en naturresurs är.

Kunna de olika skogsområden som finns i Sverige, vad de heter, samt vilken typ av skog som växer där.

Kunna vad människan använder skogen till och kunna ge flera exempel.

Kunna berätta om odlingsmarken, vad den används till och varför den är viktig.

Kunna berätta om berggrunden och vad den används till.

Kunna berätta om vatten som finns i Sverige, vad det används till, samt kunna namnge de största älvar och sjöarna.

Kunna namnge vilken naturresurs som använts för olika färdigställda varor. Exempelvis Bröd från odlingsmark där man har odlat vetet. 

Kunna ge förslag på hur människan använder naturresurser på ett hållbart sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6