👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering orientering

Skapad 2022-03-09 14:13 i Österslättsskolan Karlshamn
Orientering åk 7-8-9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen

Centralt innehåll

Genomförande

 • Genomgång och repetition av orienteringskartans tecken och färger.
  • Repetition av vad allemansrätten innebär i samband med orientering och vistelse i naturen.
  • Lekar och övningar som befäster kartteckenkunskaperna.
  • Övningar med karta i närmiljön i åk 7 vår.
  • Orientering i okänd miljö, friluftsdag vår i åk 7.
  • Genomgång av hur kartan passas med och utan kompass.
  • Övningar med karta och kompass i närmiljön i åk 8 och åk 9.
  • Orientering i okänd miljö, friluftsdag hösten åk 8 och hösten åk 9.
  • Kunna använda karta och andra tekniska hjälpmedel för positionering vid friluftsliv i åk 8 och åk 9.

Bedömning

Förmågan att orientera i olika miljöer med hjälp av karta och tekniska hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris orientering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartkunskap
Du har svårigheter att förstå kartan och dess tecken.
Du kan till viss del kartans tecken, färger, passa kartan och göra bra vägval
Du har relativt goda kunskaper om kartans tecken, färger, passa kartan och göra bra vägval.
Du har goda kunskaper om kartans tecken, färger, passa kartan och göra bra vägval.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att orientera
Du kan med stöd av kamrat orientera i skolans närmiljö
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer med hjälp av karta. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller vid tydliga ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att tillsammans med kamrat hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att hitta kontroller bredvid ledstänger och vid tydliga terrängföremål på ett tidseffektivt sätt med vägval efter framkomlighet.