👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4B - kapitel 2

Skapad 2022-03-09 14:20 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Favorit matematik 4B - Från bråk till decimaltal
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du få lära dig om sambandet mellan bråk och decimaltal. Vi ska undersöka tiondelar och hundradelar. Du kommer också få lära dig hur du adderar och subtraherar decimaltal.

Innehåll

Rubrik: Tal i decimalform, räkna decimaltal med addition och subtraktion

 

Period: Vecka 10 -13

 

Arbetssätt: Vi kommer att arbeta med arbetsboken, problemlösning enskilt/grupp/helklass och digitalt med arbetsblad.

 

Centralt innehåll/mål efter avslutat arbetsområde:

 

- Omvandla från bråkform till decimaltal
- Kunna positionssystemet med tre decimaler, vad en tiondel/hundradel/tusendel är
- Förstå värdet på en tiondel/hundradel/tusendel
- Veta att deci betyder tiondel och att en deciliter är en tiondel av en liter
- Kunna addera tal i decimalform, med huvudräkning och uppställning
- Kunna subtrahera tal i decimalform, med huvudräkning och uppställning
- Kunna jämföra/storleksjämföra/storleksordna decimaltal
- Lösa problem

Utvärderingsformer: Du bedöms summativt och formativt, med skriftligt prov (  vecka 14) och uppgifter i klassrummet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Positionssystemet
 • Ma  E 6
Du kan avläsa decimaltal och ange siffrornas värden.
Du kan på ett säkert sätt avläsa decimaltal och ange siffrornas värden.
Avrunda och överslagsräkna
 • Ma  E 6
Du kan avrunda decimaltal till heltal, och gör enkla överslagsberäkningar.
Du kan med säkerhet avrunda decimaltal till heltal, och avrundar även hundradelar till tiondelar. Du gör överslagsberäkningar på ett säkert sätt. Du kan avgöra rimligheten i dina svar.
Addera och subtrahera
 • Ma  E 6
Du adderar och subtraherar decimaltal med tiondelar på ett fungerande sätt.
Du adderar och subtraherar decimaltal med tiondelar och hundradelar på ett väl fungerande sätt.