👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling (geografi)

Skapad 2022-03-09 14:45 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola F Geografi
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vad som påverkar natur, ekonomi och människa samt hur vi människor kan ändra våra vanor mot en mer hållbar utveckling.

Innehåll

Hållbar utveckling

Syfte: Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att ...

 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 •  
 •  

Mål: Efter avslutat område ska du kunna ...

 • ...samtala och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
 • ...redogöra för de globala målen samt resonera kring hur de efterlevs.
 • ....resonera kring ojämlikhet samt vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • ....redogöra för växthuseffekten samt vilken påverkan människan har på växthuseffekten.
 • ....hur kulturlandskap och naturlandskap påverkar varandra. 
 • ...använda etiska begrepp när du samtalar om frågor som rör solidaritet och ojämlikhet. 
 • ...argumentera för en hållbar utveckling och hur den kan se ut i ditt närområde. 
 •  

Innehåll: Du kommer att arbeta med ...

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 •  
 •  
 •  
 • Bedömning: Du kommer att bedömas utifrån hur du ...
 •  

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån:

 • två prov (under HT och VT)
 • projektet "Partille 2050" som du arbetar med löpande under arbetsområdet och där du i slutet kommer att hålla en typ av presentation. 
 • utifrån ditt planerade samtal kring hållbarhet.
 • utifrån din argumenterade text. 

Matriser

Ge
Hållbar utveckling (geografi)

F
E
C
A
Kunskaper om natur och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har ännu inte visat att hen har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Samband naturlandskap/kulturlandskap -geografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har ännu inte visat att hen kan beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad..
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har ännu inte visat att hen kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera kring hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har ännu inte visat att den kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Undersöka omvärlden genom ex kartor
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
 • Ge  A 6
Eleven har ännu inte visat att hen kan undersöka världen genom att använda kartor och andra geografiska källor.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonera om hållbar utveckling
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har ännu inte fört resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har ännu inte visat att hen har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.