👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wohnen

Skapad 2022-03-09 14:49 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
I detta arbetsområde får du lära dig: - att beskriva ditt boende och orten du bor på - att diskutera för- och nackdelar med stad och land - att tala om olika sysslor i hemmet - ord och uttryck som har med boende att göra - possessiva pronomen - prepositioner med ackusativ och dativ -adjektivets komparation

Innehåll

8

Tisd

Fred

9

Intro Wohnen

s127


Text 4A: “Wo wollen wir eigentlich wohnen”

Studiedag

10

132 Wer bin ich och Wörter und Ausdrücke

Verhör Wörter: kapitel 4A (sid 280) Verbringen- die Schlafcouch


Genomgång: Poss. pronomen (s.134-135)

Possessiva pronomen i häftet (190)

  • Övningsmästaren 

11

Hören und Übersetzen

“Ferienwohnung” S 131 

Övningsmästaren (lucktext) 


Mündlich Übung 3 s 132 (byt partner)


Durchgang Wörter: Genauso teuer wie - der Koffer: Övningsmästaren( ord och der, das ,die)Extra: Wer wohnt wo? s 133

Verhör Wörter: kapitel 4A (sid 281) Genauso teuer wie - der Koffer

Hören s 136 

Sprechen s 137


Låt “Köln ist einfach korrekt” s138

12

Text 4B “Hier bin ich zu Hause” del 1


Fragen zum Text und Ausdrücke

Durchgang WörterVerhör Wörter: kapitel 4B (sid 281) Das Jahr- die Miete


Adjektivets komparation 144-145 och häftet sid 192


Övningsmästaren - adjektiv

13

Text 4B “Hier bin ich zu Hause” del 2


Fragen zum Text und Ausdrücke

Durchgang Wörter


Der, das oder die  och Sätze bilden

( övningsmästaren)


Hören sid 146

Verhör Wörter: kapitel 4B (sid 281) Sich etwas leisten können - Die Einzimmerwohnung


Mini-Debatte und die Aufgabe “So wohne ich” vorbereiten

14

Muntlig interaktion (bedömning) SAS21a + Malte och Olle

Övriga arbetar i övningsmästaren

Muntlig interaktion (bedömning) Ek21a,b och NA

Övriga arbetar i övningsmästaren

15

LOV

LOV

16

Text 4C “Es war Einmal” del 1


Fragen zum Text und Ausdrücke

Durchgang Wörter


Övningsmästaren ordfält- möbler, hus och hem + der das och dieVerhör Wörter: 4C (sid 282) Die Zeitschrift- besonders


Prep med ack och dativ (s 153- 154) häftet sid. 204, övningsmästarenWo befinde ich mich sid 155

17

Text 4C “Es war Einmal” del 2


Fragen zum Text und Ausdrücke

Durchgang Wörter


Övningsmästaren  Verhör Wörter: 4C (sid 282)orientalisch- das Publikum


Mein Zimmer s. 156

Die Hausarbeit s 157

18

Wiederholung

Prüfung Wohnen (lesen, hören und schreiben)Matriser

ModDeu
Tyska 3 interaktion

Rubrik 1

F
E
C
A
Interaktion
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
I interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

ModDeu
Tyska 3 produktion - skriftlig framställning

Rubrik 1

F
E
C
A
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

ModDeu
Tyska 3 - Reception (Läsa och lyssna)

Rubrik 1

F
E
C
A
Lyssna och förstå
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen.
Läsa och förstå
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.