👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorstyrd produktion 2

Skapad 2022-03-09 15:00 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Datorstyrd produktion
Under kursen kommer vi fördjupa dina kunskaper i CNC.

Innehåll

 I datorstyrd produktion 2 kommer vi bearbeta med större precision och använda bland annat cykelprogrammering.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Kursen pågår under år två. Avslutas med Examination i en CNC-maskin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att läsa och tolka produktionsunderlag, att planera och programmera i styrsystem samt att simulera, testa och optimera program. Förmåga att utföra produktionsarbete i datorstyrd utrustning.
  Dar
 • Förmåga att planera, programmera och utföra produktionsarbete i produktionsgrupper med flera samverkande programmerbara utrustningar.
  Dar
 • Kunskaper om säkerhetsrisker vid arbete med datorstyrd produktionsutrustning samt kunskaper om hur risker kan minimeras.
  Dar
 • Förmåga att utföra felsökning och enklare underhållsarbete i datorstyrd produktionsutrustning.
  Dar
 • Kunskaper om begrepp, metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion.
  Dar
 • Förmåga att mäta, bedöma och dokumentera kvaliteten på utfört arbete.
  Dar
 • Kunskaper om verktyg och metoder för processövervakning och kommunikation mellan utrustningar samt operatörens roll vid arbete i datorstyrda produktionssystem.
  Dar
 • Kunskaper om produktionsekonomi och förståelse av det egna ansvarstagandets betydelse för produktionen.
  Dar
 • Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska villkor och status hos utrustningen samt förmåga att lösa produktionstekniska problem.
  Dar
 • Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
  Dar
 • Centralt innehåll
 • Planering av och programmering för produktion i datorstyrd utrustning.
  Dar  -
 • Tolkning och överföring av tillverkningsunderlag och ritningar till utrustning genom manuell programmering och med dialogbaserat programmeringsstöd.
  Dar  -
 • Programmeringsstöd, till exempel cykler, subprogram och konturprogrammering.
  Dar  -
 • Justeringar i program och maskininställningar.
  Dar  -
 • Val av utrustning, verktyg och metod för att uppnå rätt kvalitet på tillverkade produkter.
  Dar  -
 • Felsökning och systematiskt underhåll.
  Dar  -
 • Föreskrifter för arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.
  Dar  -
 • Kontroll, bedömning och dokumentation av kvaliteten på utfört arbete.
  Dar  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar programmering med styrsystemets stödfunktioner samt simulering och testning i datorstyrd produktionsutrustning efter samråd med handledare. Dessutom planerar och organiserar eleven efter samråd med handledare iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning. I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
  Dar  A
 • Eleven planerar och organiserar programmering med styrsystemets stödfunktioner samt simulering och testning i datorstyrd produktionsutrustning efter samråd med handledare. Dessutom planerar och organiserar eleven efter samråd med handledare iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
  Dar  C
 • Eleven planerar och organiserar programmering med styrsystemets stödfunktioner samt simulering och testning i datorstyrd produktionsutrustning i samråd med handledare. Dessutom planerar och organiserar eleven i samråd med handledare iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
  Dar  E
 • Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare programmering med styrsystemets stödfunktioner, simulering och testning samt iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Dessutom vårdar eleven med säkerhet utrustningen enligt instruktion. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
  Dar  A
 • Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare programmering med hjälp av styrsystemets stödfunktioner, simulering och testning samt iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Dessutom vårdar eleven med viss säkerhet utrustningen enligt instruktion. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
  Dar  C
 • Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare programmering med hjälp av styrsystemets stödfunktioner, simulering och testning samt iordningställande av och arbete med datorstyrd produktionsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare. Dessutom vårdar eleven med viss säkerhet utrustningen enligt instruktion. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
  Dar  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Dar  A
 • Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
  Dar  C
 • Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt hur dessa faktorer har påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen och den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
  Dar  E