👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Lag och rätt

Skapad 2022-03-09 15:54 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
För att det ska bli lättare att leva tillsammans har vi lagar. I detta arbetsområde inom samhällskunskap fördjupar vi oss i de största och kanske viktigaste frågorna i samhället, nämligen lag och rätt.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet "lag och rätt" är att alla ska lära sig de rättigheter och skyldigheter som vi som medborgare i ett samhälle har. Arbetsområdet handlar om varför vi har lagar, några vanliga lagar och påföljder samt hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället.

Efter avslutat område är målet att eleverna ska kunna svara på frågor som:

 • Olika juridiska begrepp och deras innebörd?
 • Varför finns det lagar?
 • Varför straffar vi brottslingar?
 • Varför begår människor brott?
 • Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?
 • Vilka rättigheter har alla människor i världen?
 • Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i Sverige?

 

Metod/Arbetssätt:

-Vi kommer fortsätta använda boken "Upptäck samhällskunskap" Svanelid. Tillsammans med det kopieringsunderlag som finns kopplat till boken.

-Vi arbetar med tillhörande frågor i grupper och går igenom svaren i helklass. Samtal, diskussioner och värderingsövningar.

- Faktaböcker/länkar/internet

-Filmer från SLI och UR.

Arbetsområdet planeras att pågå i cirka 4 veckor.


Centralt innehåll:
Se under

Kunskapskrav:
Se under

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6