👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book Report

Skapad 2022-03-09 16:42 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Read a novel of your own choice and prepare to hand in your thoughts on what you have read. More info at "innehåll".

Innehåll

Book-report

Points 1, 2, 3, 4 and 5 are compulsory. If you like, you could also think about point 9 to write about.

As you write your book-report, please use Times New Roman 12pts, 1 ½ distance.

1.       1. Retell the story in short all the way to the end. (max ½ page)

 

2.       2. Describe three episodes (events) in the book that you particularly liked.

    Also explain why you liked these episodes.

 

3.       3. Describe the main character’s traits and behavior. Describe situations

    in which these traits appear.

 

4.       4. How is the setting portrayed? Describe both the geographical setting

   (nature, environment) as well as the social setting (life, work, school,

    poverty, wealth etc.) Give many details!

 

5.       5. Describe the end of the story. Did you think it would end this way?

    Why / why not?

 

6.       6. Why do you think the author wrote this book (think of its contents)?

    Has he/she any particular reason for writing it do you think?

 

7.       7.  What about the title of the book? Why do you think the author has chosen it?

 

8.       8.  Will you remember anything of the book? Does it give you anything to think about?

     Did you learn anything from it? Tell and explain!

 

9.       9.  How did you like the book? Think of content, characters, setting, language and more. Motivate your               answer thoroughly, that means (i.e) you should give your reasons for liking or disliking the book.

Uppgifter

  • Hand in Book Report here!

Matriser

Eng
Book Talks

E
C
A
Innehåll
* tydlighet * fyllighet och variation - olika exempel och perspektiv * sammanhang och struktur * anpassning till syfte,mottagare, situation och genre
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du gör enkla förbättringar av din egen framställning.
Du kan formulera dig varierat, tydligt och strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du gör välgrundade förbättringar av din egen framställning.
Du kan formulera dig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Du kan även formulera dig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du gör välgrundade och nyanserade förbättringar av din egen framställning.
Språk och uttrycksförmåga
* kommunikativa strategier - för att utveckla och föra samtal vidare - för att lösa språkliga problem genom t.ex. omformuleringar, förklaringar och förtydliganden * flyt och ledighet *omfång och variation, komplexitet, tydlighet och säkerhet - vokabulär,fraseologi,idiomatik -uttal och intonaion -grammatiska strukturer *anpassning till syfte, mottagare, situation och genre
Du kan i olika sammanhang uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycka dig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycka dig tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.