👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2022-03-09 16:11 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
I det här avsnittet får du möta några olika typer av berättelser och lära dig vad du ska tänka på när du själv ska skriva en berättande text.

Innehåll

Innehåll

Lärandemål

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss?

 • Kunna läsa och förstå en berättande text och kunna samtala om dess huvudbudskap.
 • Kunna använda olika strategier för att skriva berättande text.
 • Kunna känna igen hur en berättande text är uppbyggd med inledning, handling och avslutning.
 • Kunna använda enkla former av textbearbetning.
 • Kunna lyssna till och återberätta sagor.

Undervisning

På vilket sätt kommer vi att arbeta på lektionerna?

 • Träna på att göra personbeskrivningar.
 • Träna på att göra miljöbeskrivningar.
 • Träna på hur en berättande text är uppbyggd med hjälp av läsbro och berättelsekarta.
 • Läsa och lyssna på olika berättelser.
 • Samtala om vilket eller vilka huvudbudskap berättelser har.
 • Träna på att jämföra olika berättelser och karaktärer.
 • Träna på att skriva egna berättande texter.
 • Träna på att förbättra sin text med stöd från checklista och feedback.

Bedömning

Hur kommer läraren att se vad du har lärt dig?

Visa att du kan:

 • Läsa och förstå en berättelse och samtala om huvudbudskapet.
 • Fylla i en berättelsekarta på rätt sätt.
 • Göra en tankekarta för att förbereda en personbeskrivning och miljöbeskrivning.
 • Skriva en personbeskrivning och en miljöbeskrivning utifrån tankekartan.
 • Strukturera upp en berättelse med inledning, handling och avslutning med hjälp av läsbro och tankekarta.
 • Skriva en egen berättande text.
 • Gå igenom din egen berättelse och göra förbättringar.
 • Återberätta en en berättelse med tydlig handling.
 • Använda ett Venndiagram för att göra jämförelser.

Tips till föräldrar

Så här kan en förälder hjälpa dig i just det här området

 • Berätta sagor eller andra berättelser för varandra. Prata om budskapet i berättelser. Vad vill de förmedla? Vad är problemet i berättelsen? Hur löser det sig? Uppmärksamma hur författare gör för att beskriva personer eller miljöer i sina texter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3