👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2022-03-09 18:56 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Nyheter/Medier
Grundskola 6 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller olika medier på internet. I det här arbetsområdet kommer vi att lära om medier och vilken roll de spelar i samhället. Vi jämför medier förr med medier idag. Vi diskuterar hur vi påverkas av medier samt hur vi ska kunna veta om det vi läser, ser eller hör är sant? Vi kommer att diskutera nyhetshändelser samt vad som gör just dessa händelser till nyheter.

Innehåll

Vi kommer att lära om:

- De olika funktioner som medierna har.
- Hur mediekanalerna har förändrats över tid.
- Vad som är kännetecknande för stora/viktiga nyheter.
- Hur nätet och sociala medier har förändrat vårt sätt att leva. 
- Hur viktiga medierna är för vår demokrati.
- Vad källkritik är och varför det är viktigt att vara källkritisk.

Undervisning och arbetsformer

Under lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • undersöka olika medier
 • träna på att vara källkritisk
 • titta på filmer
 • arbeta i helklass, gruppvis och enskilt
 • utgå från boken Upptäck Samhälle
 • redovisa kunskaperna på olika sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6