👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och levnadsvillkor i världen.

Skapad 2022-03-09 20:06 i Ekarängskolan Borås Grundskola
Ett arbetsområde om hållbar utveckling.
Grundskola 6 Geografi
Nu ska vi lära oss om vad "Hållbar utveckling" är och om hur de val vi gör i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Vi kommer också lära oss om hur levnadsvillkoren är olika i världen och varför det är så. Det blir många nya ord och begrepp att lära. Vi kommer också repetera namngeografin.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Vad begreppet "Hållbar utveckling" innebär.
 • Kunna argumentera kring frågor som rör hållbar utveckling.
 • Förstå hur vi påverkar och kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Globala målen för hållbar utveckling
 • Skillnader och samband mellan ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och övningar i klassen.
 • Gemensamma diskussioner kring hållbar utveckling där du får ta ställning och argumentera för din åsikt. 
 • Reflektera kring hur våra egna val och prioriteringar kan påverka miljön.
 • Göra olika undersökningar kring hållbar utveckling.
 • Göra ett arbete om hållbar utveckling.

Bedömning

Du kommer att kunna visa vad du lärt dig genom att vara aktiv i de samtal och diskussioner vi har i klassen, genom att göra uppgifter på lektionerna, samt genom exit tickets och skriftligt prov. 

 

Begrepp:

 • Hållbar utveckling
 • ekologisk hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet
 • social hållbarhet
 • återvinning
 • naturresurs förnybar/icke förnybar
 • levnadsvillkor
 • fattigdomsgränsen
 • de globala målen
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi år 4-6

Geografi 4-6

På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett mycket bra sätt.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Namngeografi
Du kan placera ut minst 10 länder i Europa samt några städer, vatten och berg. Du kan världsdelarna och väderstrecken.
Du kan placera ut minst 20 länder i Europa samt flertalet städer, vatten och berg. Du kan världsdelarna och väderstrecken.
Du kan placera ut alla länder i Europa samt flertalet städer, vatten och berg. Du kan världsdelarna och väderstrecken.