👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

POLITIK

Skapad 2022-03-09 20:18 i Gemensamt Borås GRF Borås Grundskola
Planering för området POLITIK i Samhällskunskap år 5.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
POLITIK Vem bestämmer i Sverige? Vad är riksdagen och regeringen? Vad är demokrati och diktatur?

Innehåll

Målet med undervisningen:

Efter avslutat område ska du ha kunskap om/kunna

 • hur Sverige fungerar politiskt 
 • några skillnader mellan demokratier och diktaturer
 • hur ett demokratiskt val går till
 • beskriva och diskutera olika samhällsfrågor
 • förstå hur du kan påverka i skolan / i samhället
 • jämföra Sverige med något annat land

Arbetssätt:

 • gemensam läsning i läromedel
 • titta på filmer
 • diskussioner
 • träna på begrepp

Begrepp:

monarki
republik
riksdag
regering
majoritet
minoritet
opinion
yttrandefrihet
direkt demokrati
representativ demokrati
demokrati
diktatur
censur
regeringsparti
opposition

Filmer 

Filmer:

Demokrati - en självklar rättighet (14 min)

Riksdagen - demokrati pågår (14 min)

Sveriges kommuner - små som stora (13 min)

Så fungerar Sverige - valrörelse, politik och styre (14 min)

Filmer från Binogi

 

 

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån muntliga och skriftliga bedömningsuppgifter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6