👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla, isolering och väder

Skapad 2022-03-09 20:58 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Under tre veckor kommer vi nu att arbeta med väder, lufttryck, vindar m.m.
Grundskola 4 Fysik
Vi har under ett par veckor arbetat med värme, kyla, isolering och väder. Vi har pratat om olika temperaturer och hur man kan skydda sig mot kyla respektive värme samt olika väderfenomen.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att

utveckla din förmåga att

 • prata om värme och kyla samt hur vi mäter temperatur,
 • resonera kring vikten av isolering,
 • förklara varför en varmluftsballong kan stiga,
 • resonera kring hur värme sprider sig,
 • beskriva hur vindar och olika väderfenomen uppstår. 

utveckla dina kunskaper om

 • Värme, kyla och isolering samt hur olika väderfenomen uppstår. 

 

Arbetsområdet

Vi kommer att gå igenom vad värme och kyla innebär och hur dess påverkar. Vi kommer att prata om isolering och syftet med denna samt vilka material som kan vara goda isolatorer. Vi kommer att prata om olika väderfenomen och hur dessa uppstår. 

Inom detta arbetsområde kommer vi även att utföra experiment kring vilka ämnen som leder värma bra respektive inte leder. 

Viktiga begrepp 

värma, kyla, isolering, vindar, celsius, nederbörd

 

Arbetssätt 

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • ha gemensamma genomgångar,
 • läsa och diskutera innehållet i faktatexter,
 • arbeta med övningsblad, 
 • samtala och resonera och 
 • utföra experiment i syfte att se vilka ämnen som är ledare respektive isolatorer. 

 

Detta kommer att bedömas

I ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6