👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska - Hörförståelse

Skapad 2022-03-10 09:18 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Hörförståelse fokuserar på förmågan att förstå och tolka innehållet i talad spanska i vardagliga situationer och sammanhang. Eleven möter tydligt talat språk av olika slag där viss regional färgning kan förekomma.

Innehåll

Hörförståelse fokuserar på förmågan att förstå och tolka innehållet i talad spanska i vardagliga situationer och sammanhang. Eleven möter tydligt talat språk av olika slag där viss regional färgning kan förekomma.

 

Matriser

ModSpa
Spanska - Hörförståelse

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.
Ny aspekt
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] försöker eleven välja och använda strategi för lyssnande […].
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] väljer och använder eleven någon strategier för lyssnande […].
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket […] väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande […]