👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - argumenterande text

Skapad 2022-03-10 09:46 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under fyra veckor arbeta med argumenterande text.

Innehåll

Du kommer att få lära dig skriva en argumenterande text. Vi inleder arbetsområdet med att gemensamt titta på en argumenterande text och plocka ut argument. 

Du kommer få arbeta med ett häfte där vi tränar enskilt på att läsa och förstå beskrivande texter. 

I par kommer du tillsammans med en kamrat få skriva en egen argumenterande text utifrån utvalda teman. 

Vi avslutar området med att enskilt skriva en argumenterande text där du och en kamrat ska skriva för respektive emot samma ämne. Detta redovisas med att ni håller er argumenterande text som ett tal för klassen.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

·       förstå vad syftet med argumenterande texter.

·       lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer. 

·       lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem.

·       på egen hand kunna planera och skriva en text.

 

Detta kommer att bedömas – din förmåga att…

·       förstå syftet med den aktuella texttypen.

·       kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet.

·       kunna använda strukturen för den aktuella texttypen.

·       kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen.

 

Bedömningen sker genom:

·       Du visar dina förmågor i individuellt samt par skrivna texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6