👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildsalen på fritids

Skapad 2022-03-10 10:15 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Barnen skapar i bildsalen

Innehåll

Barnen kommer efter önskemål att få vara i bildsalen med pedagog på fredagar.

Vi har startat med att orientera oss i bildsalen och lära hur man tar hand om verktyg och miljö i denna.

De som deltog fick komma med förslag som var viktiga för dem i deras vistelse och lärande i bildsalen. 

Att få jobba fritt med sina uttryck var en sak som alla tyckte var viktig då de menade att fritids till skillnad från skola bör vara mer fritt. 

De ville gärna att jag som pedagog förberedde en uppgift som de kunde vara med i om de ville, detta har vi tagit i bejakande och jag kommer att planera en uppgift till varje fredag som är frivillig att delta i, fritt skapande kommer också vara möjligt med de material som vi tar fram för varje tillfälle. Jag kommer även i den mån det går att inkorporera google class room så att barnen själva kan följa instruktioner som ges genom denna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -