👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorstyrd Produktion 1 IN21 PRK

Skapad 2022-03-10 10:27 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Datorstyrd Produktion 1s: Svarv, Fräs
Gymnasieskola Datorstyrd produktion
Under kursen ska vi lära oss grunderna för att förstå ett tillverkningsunderlag, ISO programmering och hur vi arbetar med en CNC-maskin.

Innehåll

Nästan allt som vi kommer i kontakt med idag är helt eller delvis tillverkat i CNC-maskiner i någon form. Det kan vara hålen i brickan för skruvarna som håller ett dörrhandtag, de delar som separerar raketstegen när något ska skjutas upp i rymden eller raden med hål i bokhyllan Billy. Förädlingen av alla dessa olika produkter som världen behöver sker i cnc-maskiner som ser väldigt olika ut. De är ibland special byggda för en viss uppgift men styrsystemens grund är densamma hos samtliga maskiner.

Det är denna grund vi ska titta närmare på de kommande veckorna.   

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Under kursen kommer vi:    
     
Lära oss grunderna i programspråket Iso som styr CNC-Maskinerna. Simulering i PC-miljö.    

Läsa ett tillverkningsunderlag. Det vill säga ritningar och ställ-blad.

   
Sätta nollpunkter och mäta in verktyg. Praktiskt arbete i maskinerna som inkluderar säkerhetstänk och arbetsmiljö vid arbete med CNC-Maskiner.    

Skapa programkod, svarva och eller fräsa provdetaljer enligt ritning i metall. Kan exempelvis vara schackpjäser eller text-fräsning i aluminiumplåt.

   
Provköra i maskinen på ett sätt som är säkert både för dig som operatör och maskinen (undvika krasch).    

Examinationsform:

Formativ återkoppling vid praktiskt arbete i verkstaden.

Summativ bedömning av kunnandet i slutet på kursen. Det innebär att eleven får en ritning och tillgång till en maskin där eleven får tillverka en detalj och bedömning sker under arbetets gång. Men det tillkommer troligen teoriprov i ritningsläsning och skärdata under kursens gång.

Hur mycket hjälp behöver eleven?

Hur är ordningen på arbetsbänken?

Hur mycket programmering klarar eleven på egen hand? 

Har eleven kunskap om handhavandet av en CNC-Maskin?

Kan eleven söka relevant information i böcker och via internet (tex. skärdata).

Kan elev allt detta på "översiktlig, utförlig eller på nyanserad nivå"?

   
     
     

Uppgifter

 • Schackpjäser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Programmering efter etablerade koder för valt programmeringssätt, manuellt och med programmeringsstöd samt med pc-baserade hjälpsystem.
  Dar  -
 • Simulering och testkörning av valda program.
  Dar  -
 • Iordningställande av vald datorstyrd utrustning för enklare bearbetning eller produktion.
  Dar  -
 • Tolkning av tillverkningsunderlag till styrsystem och överförande av dessa till aktuell utrustning.
  Dar  -
 • Tillverkning av produkter efter eget skapat program.
  Dar  -
 • Enklare felsökning och systematiskt underhåll.
  Dar  -
 • Föreskrifter för arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.
  Dar  -
 • Resultatkontroll samt justering av program och inställningar.
  Dar  -