👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big Bang till Forntiden

Skapad 2022-03-10 10:36 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Teknik Svenska som andraspråk
Nu ska du få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om utvecklingen från Big Bang till Forntiden. Vi jobbar med områden från vecka 8 till 13.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du ska nu få lära dig hur du skapar en tidslinje samt hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om jordens uppkomst och människans utveckling från Big Bang till Forntid. Några av de ord och begrepp som du kommer få lära dig är tidslinje, urtid, forntid, järnålder, stenålder, bronsålder, Homo Sampiens, Neanderthalare, arkeolog, kupade handen och Cro Magnon-människor.

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa och samtala om faktatexter.
 • Skriva egna faktatexter utifrån film och text.
 • Se film och samtala om det sedda.
 • Vi ska tillsammans skapa en tidslinje.
 • Du ska få tillverka din egen tidslinje.
 • Vi samlar materialet i en liten bok.
 • Tillverka den kupade handen i lera.

Bedömning

 • Jag ska kunna förklara vad en tidslinje är och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder samt kunna använda mig av dem när jag berättar om människans uppkomst.
 • Jag ska kunna namnge och placera de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern på en tidslinje.
 • Jag ska kunna samtala om människans uppkomst.
 • Jag ska kunna beskriva den kupade handens historiska utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO

Matriser

Sv Tk SO SvA
Från Big Bang till Forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
2. Namnge tidsepokerna
namnge och placera ut de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
 • SO  1-3
Jag kan till viss del namnge tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
3. Samtala om människans uppkomst
samtalar om människans uppkomst.
 • SO  1-3
Jag kan till viss del samtala om människans uppkomst.
Jag kan samtala om människans uppkomst.
Jag kan med god säkerhet samtala om människans uppkomst.
4. Samtala om teknikens uptveckling
tillverka och beskriva en teknisk uppfinnings utveckling, t.ex. den kupade handen
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Jag kan till viss del tillverka och beskriva den kupade handen.
Jag kan tillverka den kupade handen och beskriva hur den kupade handen kom till.
Jag kan tillverka den kupade handen och beskriva den i ett historiskt perspektiv.