👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8 gamla matteDirekt

Skapad 2022-03-10 10:53 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 8 Matematik
Här lär vi oss att jobba med koordinatsystem och beskriva vardagliga samband i tabeller, diagram och formel.

Innehåll

Samband

 

Vecka

Ämnesområde

8

Koordinatsystem, koordinater s110-113

https://www.youtube.com/watch?v=8WlRBeqbUBY&t=265s&ab_channel=MattecentrumOnlineakademin

 

10

Proportionella och icke proportionella samband s114-119

https://www.youtube.com/watch?v=OwmUgiNKL90&ab_channel=e1m0h

https://www.youtube.com/watch?v=zsewYOx18x0&ab_channel=e1m0h

 

11

Diagnos. Repetition på blå sidor, fördjupning på röda/svarta sidor

12

Repetition, prov

 

För betyg E behöver du kunna

·         beskriva punkters koordinater i koordinatsystem, känna till vad origo är, kunna rita ett koordinatsystem och markera givna punkter s 124/2, s125/7

·         fylla i tabell med samband (t ex pris-vikt) s126/13

·         läsa av värden från grafer, bestämma jämförpris/timlön/hastighet från diagram. S127/14, 16

·         räkna med de fyra räknesätten

·         räkna med proportionalitet s126/9,10, s 127/17, s 134/18, 19

·         räkna ut värden från formel s 128/20

·         para ihop graf med beskrivning och formel s 128/21

 

För betyg C behöver du kunna dessutom

·         tolka grafer t ex lutningen s 130/4

·         kunna ge exempel på proportionella samband

·         beskriva sambanden med formel s 130/5

·         räkna med proportionalitet i flera steg s134/20, 22, 23

·         räkna ut värden från formel i flera steg (övning kommer på arbetsblad)

 

För betyg A behöver du kunna dessutom

·         beskriva proportionella och ej proportionella samband med formel och graf s130-131. S 132/12

·         redovisa tydligt med korrekt matematiskt språk