👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck

Skapad 2022-03-10 11:07 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Bild
I alla tider har människan använt sig av olika typer av tryck för att skapa bilder och olika uttryck. Från början användes det som fanns nära till exempel händer, snäckskal och bitar av ben. Tryckteknikerna har utvecklats och idag använder konstnärer tryck för att skapa konst av olika slag. I vårt arbete kommer du att få prova på att använda flera olika material och tekniker för att skapa tryck.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få delta i genomgångar där olika trycktekniker och material  presenteras.
 • Du kommer att bli bekant med hur några konstnärer har använt olika trycktekniker.
 • Du kommer att med olika verktyg och i olika material få skapa olika tryck.
 • Du kommer att få resonera kring arbetsprocessen och kvaliteten i ditt eget bildarbete med hjälp av ord och begrepp.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Framställa bilder med ett genomtänkt bildspråk och uttryck.
 • Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika tryck.
 • Utveckla dina  idéer med hjälp av andras bilder och inspirationsmaterial.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
 • Ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Du visar dina förmågor genom att:

 • Med hjälp av andras bilder och övrigt inspirationsmaterial utveckla ditt eget bildspråk och uttryck.
 • Skapa olika typer av tryck  (frigolittryck och penseltryck) med hjälp av olika tekniker, verktyg och material.
 • Resonera kring ditt bildarbete både då det gäller arbetsprocessen och kvaliteten med hjälp av betydelsefulla ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6