👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5A - kap 3

Skapad 2022-03-10 13:11 i Parkskolan Kristianstad
Favoritmatematik 5A
Grundskola 5 Matematik
I Favorit matematik 5A repeterar vi de grundläggande räknesätten, övar mer på bråk och arbetar med geometri.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål med undervisningen

Under arbetets gång kommer du ges möjlighet att lära dig om: 

 • De fyra räknesätten

  Huvudräkning och uppställning

  Ekvationer och olikheter

  Prioriteringsregeln

 

 • Tal i bråkform

  Omvandla mellan bråkform och blandad form

  Förkorta bråk

  Räkna med tal i bråkform

 

 • Geometri

  Geometriska objekt från punkt till vinkel

  Vinklar

  Två- och tredimensionella objekt

  Omkrets

  Konstruera geometriska objekt

Undervisning och arbetssätt

 • 5A Bas och Mera Favorit matematik
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • Praktisk matematik med pedagogiskt material och spel
 • Gemensamma genomgångar

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Efter varje arbetsområde kommer du ges möjlighet att visa dina kunskaper i ett prov/diagons. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 5A kap.3

Förmåga ej godkänd eller ej besvarad
E
C
A
Lösa problem
5a 5b 5c 5d 6a 6b 8
 • Ma  A 6
några
flera
alla
Begrepp
1a 1b 1c 1d 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 7a 7b
 • Ma  A 6
några
flera
alla
Metoder
1a 1b 1c 1d 2 3a 3b 4a 4b 4c
 • Ma  A 6
några
flera
alla
Kommunikation
5a 5b 5c 5d 6a 6b
 • Ma  A 6
godtagbart
väl
mycket väl
Resonemang
5a
godtagbart
väl
mycket väl