👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 Kapitel 5 Prov: Una foto y La Familia

Skapad 2022-03-10 13:33 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Amigos Kapitel 5 Prov: Text, grammatik, ordförråd, läs- och hörförståelse.

Innehåll

Omfattande kapitel 4 prov:

Amigos 2 Capítulo 5 Flashcards | Quizlet

1. - All kapiteltextförståelse
2. - Viktiga kapitelfraser, ordförråd
3. - Fokusera på kapitelverb och grammatik.

4. - Läsförståelse

5. Hörförståelse

 

Provförberedelse:


1. Förstå och granska kapitelöversikt
2. Förstå och granska kapitelöversättning.

3. Komplett kapitelövning.

4. Slutför extra kapitelövningar.
5. Upprepa: Tala, läsa, skriva och lyssna.

 

Matriser

M2
Spanska Prov: Amigos Kapitel 5

Rubrik 1

Når ej målen F
E
C
A
Aspekt 1
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.