👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsinstruktion PALLEN åk 6

Skapad 2022-03-10 14:10 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Du ska designa och bygga en egen pall. Du kommer arbeta i en arbetsprocess som börjar med att skissa och rita ritning i skala 1:2. Efter det styr du din egen arbetsprocess där vi tar genomgångar där det behövs.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Du kommer att arbeta med att göra en egen pall där du arbetar i en arbetsprocess från skiss, ritning till färdig pall.

Du ritar delarna till till pallen i skala 1:2 där du arbetar med matematiska beräkningar i slöjdämnet.

Du mäter, kapar, fogar och formger din pall och avslutar med att ytbehandla pallen.

När du är klar har du en pall som kan följa dig i livet,

 

Hur ska du arbeta?

Du kommer börja arbetet med en presentation där läraren visar några olika modeller av pallar. Du söker sedan själv inspiration på din dator.

Vi kommer att prata om vad det är för skillnad på en skiss och en ritning.

Materialet presenteras. 

När skissen och ritningen är klar styr du ditt eget arbete med pallen och löser problemen efter vägen.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska dig skillnaden på en skiss och ritning.

Att göra en pall där du kommer möta på problem som ska lösas.

Du lär dig göra en pall från skiss till färdig pall.

 

Här ska du visa att du lärt dig?

Skissa

Enklare ritning i skala 1:2

Att arbeta i en arbetsprocess från idé till färdigt föremål.

Dokumentera med en utvärdering när föremålet är klart.

 

Uppgifter

 • Arbetsinstruktion PALLEN åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kopia av Bedömningsmatris ämnet slöjd "Heja"

Undervisningen i slöjd ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Tillverka slöjdföremål
I hårda och mjuka material med kombinationsmöjligheter.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker; Verktyg, redskap och maskiner
hur du använder och handskas med verktyg, redskap och slöjdmaskiner.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Arbetssätt och val
du kan berättar om dina val och motivera varför du har arbetat på ett visst sätt både muntligt skriftligt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet. Du tänker på resurshushållningen när du tar material till slöjdföremålet och kan motiverar dina svar på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet Du tänker på resurshushållningen när du tar material till slöjdföremålet och kan motiverar dina svar på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet. Du tänker på resurshushållningen när du tar material till slöjdföremålet och kan motiverar dina svar på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer/inspirationsmaterial
utifrån arbetsområdets instruktioner.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du letar upp själv.
Arbeta på lektion/arbetsprocessen
Följa muntliga och skriftliga instruktioner. Be om hjälp efter att du tänkt själv och frågat en klasskamrat.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du ger förslag och väljer arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Utvärdering/ ge omdömen
Skriva/berätta om ditt arbete skriftligt när slöjdföremålet är klart.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Beskriv hur slöjdföremålet ser ut, använd färger, former och material när du beskriver ditt slöjdföremål.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.