👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2022-03-10 14:49 i Skederids skola Norrtälje
Grundskola 6 Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

Tidsperiod

v. 10-15

 

Vad ska jag lära mig? (lärandemål)

Du ska känna till:

- hur Sverige blir en stormakt.

- hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

- de många krigen och hur de påverkade vanliga människor.

- hur kungarna blir enväldiga.

- hur adelns makt först ökar med sedan minskas.

- de grymma häxjaktena.

- olika folk i det svenska riket.

- ord och begrepp från den här tiden.

 

Viktiga begrepp: stormakt, valloner, reduktionen, katekesen, riksdagen, utskrivning, enväldig, häxjakt, flotta, soldattorp, de fyra stånden, rikskansler, snapphanar, abdikera, socken, kyrkoböcker

 

Hur ska jag visa det? (bedömning)

Du visar vad du lär/lärt dig genom att aktivt delta vid genomgångar och diskussioner.  Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser. Du visar även din kunskap genom utföra skriftliga arbetsuppgifter samt prov.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (planering)

Du kommer att få:

- läsa texter och lösa uppgifter i vårt läromedel Puls Historia och från andra källor.

- träna på historiska begrepp.

- se undervisningsfilmer om stormaktstiden.

- lyssna på poddar om historiska personer.

- grupp/klassdiskussioner.

Uppgifter

 • Repetera stormakttiden - uppgift 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6