👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året, månader och årstider

Skapad 2022-03-10 14:51 i Sigtuna Kommuns Grundsärskola Sigtuna FSK/GR
Du vet när du själv fyller år, men vet du i vilken årstid det är då, eller hur långt det är kvar till dess? När är det jul, påsk, midsommar? För att veta det behöver du kunna månaderna och i vilken ordning de kommer. Du kommer även att lära dig vad det är som händer i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.
Grundsärskola 1 – 6 Verklighetsuppfattning Naturorienterande ämnen
Året, årstider, månader och veckodagar. När på året fyller du år ? Du kommer även att lära dig vad det är som händer i vilka månader och vilka årstider månaderna tillhör.

Innehåll

Mål med undervisningen

Att eleverna på ett kontinuerligt och lustfyllt sätt får träna och utveckla förståelse för årets återkommande händelser.

Det här ska vi göra

 • Träna på ordningsföljden av månaderna.
 • Träna på veckodag, datum, månaderna, året, och årstiderna.
 • Följa upp vilken månad vissa högtider infaller.
 • Se på film.
 • Ta reda på vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna.

Det här ska vi bedöma

 • Att eleven har förståelse för årshjulet och återkommande högtider.
 • Att eleverna känner till livscykler för växter och djur beroende på årstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6