👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivträning.

Skapad 2022-03-10 15:01 i Sigtuna Kommuns Grundsärskola Sigtuna FSK/GR
Lästräning med fokus på avkodning av ord - mening. Skrivträning via ljudning för hand eller dator.
Grundsärskola F – 9 Svenska
I arbetområdet, "läs- och skrivträning" ska vi träna på att bokstavsljuden blir till ord / meningar och avkoda dessa.

Innehåll

Syfte

Läs-  och skrivträningen ska bidra till att eleverna utvecklar sina förmågor och intresse för att läsa och skriva.
Genom möte av nya ord och begrepp i texter ska eleverna ska eleverna ges möjlighet till förståelse av dessa.

Centralt innehåll

Vi kommer via ljudning att arbeta med att avkoda varje ord och att orden blir till meningar.
Genom möjligheter att utveckla förmågan att skriva på dator eller för hand förstärks elevens kommunikationverktyg

KunskapsmålÖvergripande mål i Lgr11

Utifrån övergripande mål - kunskaper ska eleven erbjudas strukturerad undervisning i grupp och enskilt. I detta arbetsområde har eleverna möjligheter till detta och övningar via modern teknik.

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi arbetar med...


 • att lästräna i vardagen med den textinformation som finns runt oss.
 • en till en undervisning med att läsa enkla texter.
 • att varje vecka få läxa i lästräning eller skrivträning utifrån bok du valt .
 • dataprogram "från A till Ö"
 • skriva av texter för att hitta bokstäverna på tangentbordet.
 • skrivövningar för hand

Bedömning

Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av:
 • hur du utvecklar din ljudning.
 • om du kan avkoda kortare ord/meningar.
 • hur du kan forma bokstäver.
 • hur du hittar bokstäver på tangentbordet
 • diskussioner med kollegor.

Dokumentation

Dokumentation sker via:
 • utvärdering av varje läxa med eleven.
 • kopiering av handskrivna el digitala dokument sparas till analys av utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6