👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2022-03-10 15:25 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
syftet är att barnen ska känna till och lära sig om människans olika sinnen.

Innehåll

Tematiskt arbete,” Våra sinnen”

Centralt innehåll: Biologi

”Kropp och hälsa”

  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

 

Metoder och arbetssätt:

  • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Ämnesspecifika begrepp:

·        Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Kunskapskrav:

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Eleven kan med hjälp av en vuxen, tecken stöd och bildstöd bidra till enkla resonemang och medverka i att identifiera och beskriva om ”människans sinnen”. Eleven ger också enstaka exempel på människans olika sinnen. 

Eleven kan själv med hjälp av tecken stöd, bildstöd bidra till enkla resonemang och medverka i att identifiera och beskriva om ”människans sinnen”. Eleven ger också enstaka exempel på ”människans olika sinnen”.   

Eleven kan själv bidra till enkla resonemang och medverka i att identifiera och beskriva om ”Människans sinnen”. Eleven ger också enstaka exempel på människans olika sinnen.   

 

Under temat läser vi faktatexter, skriver fakta i vårt ”våra sinnen” häfte och tittar på filmer från SLI. Vi diskuterar och ställer på frågor om ämnet.

Vi jobbar

I engelska jobbar vi med relevanta ord om ”Vår sinnen”.

 

I bild ritar, färglägger och klipper vi om sinnen.