👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev för olika syften och mottagare

Skapad 2022-03-10 15:47 i Vindängens grundsärskola Falköping
Kommunicera/Skriva brev/mail av olika slag. Med olika mottagare. Kända som kända. På sikt kanske vi kan hitta en brevklass på en annan grundsärskola. Pia har lite kontakter.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Ni ska delta i undervisning om några olika skrivregler och hur man skriver ett brev. Ni ska delta i att skriva brev /mail på dator/iPad både gemensamt i klassen och individuellt. Först ska ni skriva ett gemensamt brev till någon vi känner och sedan ska ni individuellt skriva till någon ni känner. Längre fram ska ni gemensamt skriva brev till en klass på en grundsärskola i en annan kommun. Ni kommer alltså få en brevklass/brevskola.

Innehåll

Mål och syfte

 • Du kommer delta i att börja och avsluta ett brev.
 • Du kommer delta i att skriva ett brev med dator eller iPad.
 • Du kommer delta i att gå igenom ditt brev och förbättra det med hjälp av kommentarer från läraren.
 • Du kommer delta i att träna på att använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Du kommer delta i att skriva frågor som är relevanta till din mottagare.
 • Du kommer delta i att hitta strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Du kommer på sikt delta i att gemensamt i klassen, brevväxla med en klass på en grundsärskola i en annan kommun.
 • Du kommer på sikt delta i att brevväxla med en elev på en grundsärskola i en annan kommun.

Arbetssätt och redovisning

Du kommer delta i undervisning i hur man börjar och avslutar ett brev samt vad ett brev kan innehålla och vad man kan ställa för frågor till mottagaren.

Du kommer delta i undervisning om språkets struktur och delta i att använda t ex skiljetecken, frågetecken och mellanslag mellan ord. 

Du kommer delta i att berätta med din ögonstyrningsdator vad du vill skriva, till vem du ska skriva till och vad du vill ställa för frågor.

Du kommer få återkoppling på ditt brev av mentorn/läraren och utifrån dessa delta i att du utveckla ditt brev.

Du kommer längre fram delta i att ta emot ett brev och svara på.

Du kommer få använda dig av:

 • din ögonstyrningsdator inkl snap td eller communicator,
 • särskilda samtalskartor som ska underlätta när du väljer mottagare, innehåll och användningen av olika skiljetecken
 • bildstöd på utskrivna papper vid behov.
 • datorn eller iPad för att skriva. 
 • tangentbord och mus som kopplas till dator eller iPad. 

Bedömning för lärande 

Bedömning kommer ske utifrån:

en enkel matris.

film på dig när du arbetar

foton på dig när du arbetar

hur du uppfattar att det är att göra detta. (roligt?, spännande, tråkigt? mm)

Du kommer få svara på enkla utvärderingsfrågor med flera svarsalternativ.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9

Matriser

KOM
Skriva brev, år 7-9, Kommunikation grundsärskolan

godkänd
pluspoän
Genomfört
Förmåga:
att skriva texter för olika syften och mottagare
Eleven deltar i att jämföra och beskriva olika sorters brev. Eleven deltar i att kan skriva brev med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt. Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Dessutom deltar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven deltar i att på dator eller iPad och deltar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Dessutom deltar eleven i att strukturera texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan delta i att skriva på dator och deltar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Skriva på datorn
Eleven deltar i att skriva på dator och i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikations- och skrivverktyg.
Utveckla sitt språk
Eleven deltar i att anpassa sitt språk till olika personer (mottagare) och situationer.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Förståelse för olika mottagare
Förståelse för olika sätt att skriva ett brev till olika mottagare.
Eleven deltar i undervisning om olika sorters brev och mottagare och visar viss förståelse för skillnaderna.
Eleven deltar i undervisning om olika sorters brev och mottagare och visar god förståelse för skillnaderna.
Strukturera texter
Eleven deltar i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Eleven deltar i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt samt radmatningar.

Fotografera

godkänd
pluspoän
Genomfört
Ta en bild och infoga
Eleven deltar i att ta en bild med iPad eller sin ögonstyrningsdator och infogar dom i brevet, för att visa mottagaren något.