👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering nederländska VT22 åk4-6

Skapad 2022-03-10 16:26 i SpråkCentrum Huddinge
Grundskola F Modersmål
Under terminen kommer du att fortsätta utveckla dina kunskaper i det nederländska språket. Detta gör du genom att läsa, lyssna, tala och skriva på nederländska. Här hittar du en terminsplanering i ämnet modersmål - nederländska.

Innehåll

Period: vecka …

Centralt innehåll

Aktivitet

v. 2

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans

 

Uppstart; berätta om jullovet, kort skrivuppgift. Repetition ordförråd vinter

 

V 4-6

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Läsa text ”Nieuwsbegrip”; läsförståelse

Skriva en kort text om sitt hem.

Börja med skönlitterär bok

v. 7-8

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

 

– Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Muntlig redovision, berätta om ett föremål.

Läsa dikter och skriva en egen dikt  

v. 10-11

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

– Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Höst-ordförråd

Läsa en dikt tillsammans

Skriva en dikt

 

v. 12-14

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Kultur och samhälle

– Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

– Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

Skriva en liten uppsats (werkstuk) om ett samhällsaktuellt ämne

 

Projekt som handlar om demokrati

v. 17-18

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Skriva reflekterande text om skönlitterära boken

v. 19-21

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

Läsförståelse  

Grammatik och stavning

Ordförråd sommar