👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B, kapitel 2

Skapad 2022-03-10 17:14 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer jobba med problemlösningsuppgifter och även tiotalsövergång på tallinjen.

Innehåll

Arbetsområde

Problemlösning, tiotalsövergång på tallinjen

 

Tid: VT-2022

V. 8-11

 

Begrepp:

Problemlösning, tiotalsövergång, uppdelning, tallinjen

 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Pedagogisk mall 1

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål 6
Delmål till arbetsområdet;
Du kan förstå frågan i en textuppgift att använda strategin rita vid problemlösning.
Du kan tolka en räknehändelse och skriva ett matematiskt uttryck.
Du kan dela upp talen 2-10.
Du kan tiotalsövergång från talen 8 och 9 vid addition, med hjälp av en bild och utan bild.
Du kan tiotalsövergång från talen 6 och 7 vid addition, med hjälp av en bild och utan bild.
Du kan tiotalsövergång från talen 2 till 5 vid addition, med hjälp av bild och utan bild.
Aktivitet
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi arbetar på egen hand i matteböcker. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi arbetar på egen hand i matteböcker. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).

Ma
Pedagogisk mall 2

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Delmål 6
Delmål till arbetsområdet:
Du kan illustrera tiotalsövergång vid addition med hjälp av en tallinje.
Du kan rita en bild som stöd vid problemlösning.
Du kan öva på tiotalsövergång vid addition.
Du kan räkna med kronor och att använda beteckningen kr i uppgifter.
Du kan öva på kommutativa och associativa lagen i talområdet 0 till 20.
Du kan genomföra prov självständigt i provhäftet.
Aktivitet
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer ha gemensam genomgång med helklass. Vi övar med laborativ material. Vi försätter arbeta på egen hand i matteboken. Samt vi övar digitala (Ipad).
Vi kommer lösa uppgifter på egen hand under en lektion på en bestämd tid.