👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering NATUR vt-22

Skapad 2022-03-10 17:15 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns pedagogisk planering för förskolor

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: NTA experiment

Tidsperiod: Januari - juni 2022 

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp:

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: Vårterminen 2022

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- NTA experiment med utgångspunkt i luft 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen ska känna glädje i att experimentera och undersöka olika naturfenomen och fysikaliska fenomen. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Barnen kommer under vårterminen få möjlighet att delta, undersöka, ställa hypoteser, upptäcka och förundras över olika experiment. 
- Vi knäpper kort och barnen får sedan reflektera över vad som skett.

- Pedagogerna på förskolan är ansvariga

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi kommer knäppa kort och låta barnen sedan reflektera över vad som skett och varför det blev som det blev.

- Vid varje vecka så får barnen återberätta om vad som skedde föregående vecka.

Planeringen upprättad av:

Personalen på Norrgårdens förskola

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18