👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i våra skogar Vecka 11-14

Skapad 2022-03-10 17:30 i Sundby skola Ekerö
Svenska djur
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vilket djur kallas skogens konung? Vad är ett rovdjur och vilka rovdjur finns i svenska skogar? Hur klarar olika djur en lång vinter? Vad har de för boplats och vad äter de olika djuren? Det här är bara några frågor som du kommer arbeta med i temat om "Djur i våra skogar".

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad? 

 • Fakta om några svenska djur.
 • Hur djuren kan grupperas.
 • Enkla näringskedjor
 • Begreppen däggdjur, växtätare, rovdjur, föda, boplats, utseende
 • Expertord

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Arbeta utifrån cirkelmodellen
 • Läsa faktatexter
 • Titta på filmer
 • Lyssna på muntliga genomgångar
 • Skriva faktatexter
 • Rita och måla djur
 • Arbeta i grupp och enskilt

Bedömning

 Jag bedömer din förmåga att

 • förstå och plocka ut fakta från en text eller film
 • skriva enkla faktatexter utifrån givna rubriker
 • delta i genomgångar
 • svara på frågor och återberätta från film och faktatext
 • kunna ge exempel på några däggdjur, växtätare och rovdjur
 • kunna beskriva en enkel näringskedja

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3